Norske Skogs største eier og styreleder, Christen Sveaas, har de siste ukene søkt med lykt og lupe etter en alternativ løsning som kan redde det børsnoterte papirkonsernet Norske Skog asa fra konkurs.

Sveaas ønsker mandag morgen ikke å kommentere fremdriften i dette arbeidet, men etter det DN kjenner til er konkurs fortsatt det mest sannsynlige alternativet.