For å unngå konkurs måtte et tilstrekkelig flertall av kreditorene i Norske Skog godta styrets redningsplan innen klokken 17 fredag. I en børsmelding fredag ettermiddag blir imidlertid fristen utsatt til tirsdag 3 oktober klokken 17.

Ifølge børsmeldingen vil Norske Skog bruke tiden frem til kommende tirsdag til å fortsette samtalene med de ulike kreditorgrupperingene og aksjonærene. Målet er ifølge selskapet å komme frem til en gjensidig enighet om en rekapitaliseringsplan for Norske Skog.

– Rekapitaliseringsprosessen er utfordrende, som vi visste at den ville bli, men vi ønsker å tillate mer tid til å fullføre diskusjonene med kreditorer og aksjonærer, sier styreleder Christen Sveaas i børsmeldingen.

– Vi tror at utsettelsen av fristen vil øke mulighetene for en løsning, legger Sveaas til.

Han legger vekt på at de siste dagenes utspill fra de ulike kreditorgruppene viser at det er interesse for å komme frem til en plan alle kan godta.

Bredt ønske om enighet

De usikrede obligasjonseierne, den såkalte juniorgruppen, lanserte onsdag sin egen redningsplan. Torsdag ettermiddag ble dette forslaget fallitterklært av seniorgruppen, altså eierne av obligasjonslån med pantesikkerhet.

– Forslaget har etter vårt syn ingen sjanse for å oppnå den nødvendige støtten på tvers av kreditorklassene, skrev seniorgruppen i sin uttalelse.

I samme uttalelse avslører imidlertid seniorgruppen at den er på gli, og har tilbudt juniorene en sukret versjon av styrets redningsplan. Det nye forslaget fra seniorene øker juniorenes utbytte fra rekapitaliseringen med 50 prosent, fra seks til ni prosent.

Les mer om de ulike redningsplanene her

En representant for juniorgruppen som DN snakket med torsdag slår også fast at juniorgruppens hovedmål er å komme frem til en gjensidig enighet som muliggjør videre drift av Norske Skog.

– De usikrede obligasjonseierne ønsker å ha en konstruktiv dialog med Norske Skog, aksjonærene og de øvrige kreditorene, sa talspersonen til DN.

Åpnet for utsettelse

Fredag morgen sa Norske Skogs største aksjonær og styreleder, Christen Sveaas, at styret jobber med å bli enige med alle kreditorgruppene om en omforent løsning.

– Alle ønsker en konsensusløsning, men man har klart forskjellige ståsted og utgangspunkt, sa Sveaas til DN.

– Hvem har vist størst forhandlingsvilje?

– Alle viser forhandlingsvilje, men det er ikke dermed sagt at det blir en løsning, sa Sveaas.

Kan dagens frist bli flyttet?

– Det er det for tidlig å si noe om, sa Sveaas fredag morgen.

Dermed slo den profilerte investoren og styrelederen for første gang fast at fredagens frist ikke var absolutt. Senere samme dag ble altså fristen flyttet til tirsdag 3. oktober.

7 fabrikker og 2500 ansatte

I børsmeldingen som ble publisert etter børsslutt fredag ettermiddag sier Christen Sveaas at styret mener at alle andre alternativer til en gjensidig enighet vil være mindre gunstig for selskapet, aksjonærer og kreditorer.

– Norske Skog har syv lønnsomme forretningsenheter som vil fortsette i normal drift uansett utfallet av forhandlingsprosessen, sier Sveaas i børsmeldingen.

Det jobber omtrent 2.500 ansatte i Norske Skog, hvorav rundt 940 i Norge. På forhånd hadde Sveaas, styret og de sikrede obligasjonseierne truet med at konkurs ville være eneste mulighet dersom styrets redningsplan ikke fikk tilstrekkelig støtte innen klokken 17 fredag. (Vilkår)

Tjøme er en magnet på finanseliten. Det ble det bråk av.
I sommer er forholdet mellom en arkitekt og kommunens byggesaksbehandlere blitt gransket.
01:31
Publisert: