Norske Skog er i ferd med å ferdigstille dokumentasjon knyttet til et nytt refinansieringsforslag i det gjeldstyngede selskapet. Det melder selskapet i en børsmelding mandag ettermiddag.

Selskapet vil offentliggjøre det revidert forslaget innen klokken 17. tirsdag.

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skog sier til DN at det har vært en tilnærming mellom partene som gir grunn til en utsatt frist på 24 timer. Men det er ifølge Sveaas fortsatt noe avstand mellom partene.

– Det gjenstår fortsatt noen detaljer som partene må enes om før vi er i mål, sier Sveaas til DN.

– Regner dere med å komme med et omforent forslag til løsning, som partene kan enes om før det publiseres tirsdag?

– Det er det som er ønskelig og å foretrekke, skriver Sveaas i en epost

– Vi tilstreber nå å fremme et omforent forslag under forutsetning av at alle detaljer er avklart. Det er de ikke per nå, legger Sveaas til.

Påvirker ikke driften av fabrikkene

Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt, som nå er en sentral rådgiver for de sikrede kreditorene i selskapet, skriver følgende på spørsmål om den nye redningsplanen vil ha nødvendig støtte blant de ulike interessentene.

– Litt for tidlig å si, men alle jobber mot et felles forslag, sier Ombudstvedt i en tekstmelding til DN.

I børsmeldingen skriver selskapet at en ny utsettelse ikke har noe å si for driften ved papirfabrikkene.

«Det er viktig å understreke til våre kunder, leverandører, ansatte og andre interessenter i Norske Skog at produksjonen ved våre syv fabrikker vil fortsette som normalt uansett utfall av rekapitaliseringsprosessen», skriver selskapet i meldingen.

Forhandler på overtid

Norske Skogs långivere har i helgen forhandlet videre om hvordan verdiene i det konkurstruede papirkonsernet skal fordeles. Fristen for å finne en refinansieringsløsning for det gjeldstyngede selskapet er blitt utsatt flere ganger, og ble brutt sist torsdag.

Selskapets styre, med investor Christen Sveaass i spissen, ønsket en ytterligere utsettelse da den siste fristen gikk ut torsdag ettermiddag, men lyktes ikke med dette. Dermed ble styrets redningsplan lagt død, men partene har forhandlet videre gjennom helgen for å komme til en enighet som kan redde selskapet fra konkurs. Det ble satt en uformell frist for forhandlingene mandag klokken 17 , men denne er nå altså skjøvet et døgn frem i tid.

På spørsmål om det i verste kan ende med et ensidig forslag fra styret, svarer Sveaas i eposten mandag:

– Vel, vi får se da.

Langvarig dragkamp

Kampen om å redde det tradisjonsrike industrikonsernet Norske Skog fra konkurs har pågått for fullt de siste ukene. Selskapets styre, med investor Christen Sveaas i spissen, har vært tydelige på at konkurs er det eneste alternativet dersom kreditorer og aksjonærer i selskapet ikke blir enige om en refinansieringsplan for det gjeldstyngede papirkonsernet.

Den totale gjelden i Norske Skog var ved utgangen av andre kvartal 2017 på 10,7 milliarder kroner, mens egenkapitalen var negativ med 558 millioner kroner. Det er derfor långiverne som i hovedsak har hatt kontrollen over selskapets skjebne.

Dragkampen om verdiene i Norske Skog har stått mellom de långiverne som har sikret seg pant i selskapets syv papirfabrikker (seniorgruppen), og de långiverne som ikke har slik sikkerhet for sine utlån (juniorgruppen). På begge sider er store internasjonale hedgefond dominerende aktører.

Har kranglet om verdsetting og oppside

Seniorgruppen har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sitt pant i papirkonsernets fabrikker. Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt er nå en sentral rådgiver for denne seniorgruppen og er blitt satt inn som styreleder i Norske Skog as for å påse at seniorenes verdier ikke forspilles.

Det største stridsspørsmålet i forhandlingene har vært hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Partene har også vært uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, hvem som skal bidra med denne kapitalen, og til hvilken verdsetting kapitalen skal tilføres.

Et annet avgjørende stridsspørsmål har vært hvorvidt det skal utstedes såkalte «warrants», det vil si kjøpsopsjoner med lang løpetid, til de usikrede kreditorene. Juniorgruppen har ønsket seg denne typen opsjoner for å sikre seg en større del av oppsiden dersom Norske Skog gjør det bra i årene etter restruktureringen(Vilkår)

Årets fredspris gir neppe færre bomber, men komiteen viser en positiv selvstendighet.
Kjetil Wiedswang kommenterer årets fredsprisvinner ICAN.
01:58
Publisert: