Norske Skog sendte sent onsdag kveld ut en børsmelding om at de utsetter løsning for refinansiering.

Norske Skog hadde frist til onsdag med å finne en løsning på sine finansielle utfordringer, og hadde opplyst at det planla å fremme et nytt forslag til refinansiering basert på en skisse fra de viktige pantesikrede obligasjonslångiverne.

Styret i Norske Skog har nå besluttet å utsette offentliggjøringen av en ny løsning for å gi det nye styret under Christen Sveaas’ ledelse anledning til å gjennomgå refinansieringen, samt gi tid til samtaler med de relevante aktørene før en offentliggjøring.

– Har jobbet intenst

– Styret og ledelsen i Norske Skog har jobbet intenst med å forberede et revidert refinansieringsforslag med støtte fra de pantesikrede obligasjonslångiverne og eierne av kredittfasiliteten (Blackstone og Cyrus Capital, red.anm). Selv om både selskapet og disse långiverne fortsatt er forpliktet til videre fremdrift, ser vi det som naturlig at det nye styret gis anledning til å gjennomgå refinansieringstransaksjonen før offentliggjøring, med den ekstraordinære generalforsmalingen bare en dag unna, sier konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog i meldingen.

Norske Skog har tidligere fått et tilbud fra disse långiverne om en mellomfinansiering på 16 millioner euro, eller om lag 150 millioner kroner, for å holde selskapet i gang mens det venter på en avklaring av den finansielle situasjonen. Denne er ennå ikke helt på plass, men arbeidet med dokumentasjonsarbeidet fortsetter «raskt», opplyser Norske Skog.

Ser for seg nye tiltak og stillstand-avtaler

Norske Skog fastslår i meldingen at stillstandavtalen med de tidligere nevnte långiverne går ut onsdag, og skriver at det en ser for seg nye tiltak og stillstand-avtaler i forbindelse med en refinansiering. Norske Skog terminerer nå også formelt det forslaget til refinansiering som det la frem 2. juni.

Norske Skog har allerede opplyst at det er i mislighold på ett av sine lån. Det er uklart om utløpet av stillstandavtalene onsdag også innebærer at selskapet nå er i mislighold på det pantesikrede obligasjonslånet og kredittfasiliteten fra de to fondene Blackstone og Cyrus Capital.​

I alvorlig krise

Norske Skog har havnet i en alvorlig krise etter store lånefinansierte oppkjøp og tøffe markeder for hovedproduktene avis- og magasinpapir. Egenkapitalen er tapt og gjelden skyhøy. Selskapet har lenge kjempet for å få på plass en refinansiering der gjelden reduseres og Norske Skog igjen har nok egenkapital.

Konsernsjef Lars Sperre har fått tilsagn fra sine viktigste obligasjonseiere om en mellomfinansiering på 16 millioner euro, eller nesten 150 millioner kroner, for å ha nok penger til å drive selskapet mens forhandlingene fortsetter.

– Vi er svært tilfreds med at nøkkelinteressenter støtter driften gjennom denne fasiliteten. Våre papirfabrikker er høyst konkurransedyktige virksomheter med en god fremtid uavhengig av den endelige løsningen på selskapets kapitalstruktur, sa han i en pressemelding fredag i forrige uke.

Har gjeld på over seks milliarder

Norske Skog har en gjeld på i overkant av seks milliarder kroner. Eierne i selskapets seks obligasjonslån har ulike interesser, og det er blant annet kampen om rekkefølge i køen for å få betalt som gjør refinansieringen av selskapet vanskelig. En refinansiering vil dessuten innebære at mye av gjelden gjøres om til aksjer, og spørsmålet er derfor også hvem som vil sitte med de største eierandelene i Norske Skog.

Nesten halve Norske Skogs obligasjonsgjeld er i det viktige pantsikrede lånet på 290 millioner euro, eller 2,7 milliarder kroner. Disse långiverne står først i køen, og har pant i blant annet de fleste av selskapets fabrikker og eiendeler. Selv om Norske Skog i begynnelsen av august også fikk et kriseløsningsforslag fra de såkalte «junior»-kreditorene, de som eier i obligasjonslån uten pantesikkerhet, har Norske Skog opplyst at det nå er forslaget fra «seniorene» selskapet forholder seg til.

«En ser for seg at et revidert forslag basert på dét forslaget vil presenteres tidlig neste uke», skrev selskapet forrige fredag.

«Seniorene», gruppen av pantsikrede långivere der kjempefondene Blackstone og Cyrus Capital inngår, foreslo i slutten av juli en løsning der disse långiverne overtar tre fjerdedeler av aksjene og/eller får andeler i et nytt pantsikret lån. Dagens aksjonærer vil sitte igjen med fem prosent av aksjene. Deretter hentes det inn 70 millioner euro eller 650 millioner kroner i ny kapital i første rekke fra dagens obligasjonseiere og aksjonærer. I realiteten overtar obligasjonseierne kontrollen over Norske Skog.

Investor Christen Sveaas foreslås som ny styreleder for kriserammede Norske Skog. Investoren kjøpe seg i forrige uke opp til største aksjonær i selskapet gjennom investeringsselskapet Kistefos.

Sveaas eier nå nær 13 prosent av selskapet. En annen som har kjøpt seg opp er investor og bilarving Bertel Otto Steen. (Vilkår)

«Det er bullshit!» Eliszabeth Grieg om dem som tror høy og mørk mann er den beste lederen.
Toppledere i næringslivet samlet seg for å diskutere ubevisst diskriminering og kjønnsstereotyper.
01:27
Publisert: