Dagens Næringslivs liste over Norges 500 største selskaper viser at 2017 var et godt år for norsk næringsliv. Men ikke alle fikk være med på festen.

Et av Norges mest tradisjonsrike industrikonsern måtte i 2017 ta den tunge turen til skifteretten. Norske Skogindustrier asa var på begynnelsen av 2000-tallet blant de mest verdifulle selskapene på Oslo Børs, men ble i desember i fjor slått konkurs.

Endte med milliardsmell

Tredje kvartal 2017 ble den siste resultatrapporten Norske Skogindustrier sendte ut, men resultatene til datterselskapet Norske Skog as viser nå hvor ille 2017 endte for papirkonsernet.

Industrikjempens siste leveår endte med et underskudd 3,55 milliarder kroner, etter skatt.

– Det store negative årsresultatet skyldes i hovedsak nedskrivninger av fabrikkanleggene, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig.

Milliardsmellen førte til at Norske Skog gikk ut av 2017 med en negativ egenkapital på 1,4 milliarder kroner og en gjeld på over ni milliarder kroner.

Sender gjeld i graven

Datterselskapet Norske Skog as overlevde konkursen i det børsnoterte morselskapet, og i begynnelsen av mai ble det klart at konsernets største långiver, Oceanwood, kjøper hele selskapet for 2,3 milliarder kroner.

Dybevig påpeker at konkursen i morselskapet og transaksjonen med Oceanwood vil føre til en betydelig gjeldssanering og en totalrenovering av balansen.

– Åpningsbalansen til Norske Skog as etter salgstransaksjonen vil ha en gjeld på under to milliarder kroner, sier Dybevig.

– Tallene for neste år vil derfor se helt annerledes ut, legger han til.

Venter opptur i 2018

Markedet for avispapir er fortsatt i en nedadgående trend, men nedleggelse av produksjonskapasitet har bidratt til et markant oppsving i papirprisene hittil i år. Dybevig venter at dette vil påvirke 2018-resultatet positivt.

– Markedsbalansen for publikasjonspapir er langt bedre i 2018 enn i 2017, noe som har gitt seg utslag i høyere salgspriser, sier han.

– Imidlertid har de norske tømmer- og energikostnadene steget kraftig og motvirker de nevnte salgspriseffektene for de norske anleggene, sier Dybevig.

Et annet stort selskap som forlot DN500-utvalget i fjor gjennom en spektakulær konkurs, var renovasjonsselskapet RenoNorden.

DN500-listen trykkes over åtte sider i onsdagens utgave av Dagens Næringsliv.(Vilkår)

Dette er den nye Norske Skog-eierens planer
Tirsdag viste Norske Skog-ledelsen den nye eieren av konsernet rundt på papirfabrikken Saugbrugs i Halden.
01:22
Publisert: