Det spisser seg kraftig til i kampen om verdiene og om å redde den kriserammede papirprodusenten Norske Skog.

Onsdag lanserte juniorlångiverne, altså eierne av obligasjonslån uten pantesikkerhet, sitt eget alternative redningsforslag, som vil gi dem og aksjonærene bedre uttelling.

Det slår seniorene, som sitter på pantesikkerheten, kraftig tilbake mot.

«(Seniorene) ønsker å gjøre det tydelig for Norske Skog at gruppen ikke støtter de usikrede långivernes forslag. Dette kom uten at selskapet visste det, og har etter vårt syn ingen sjanse for å oppnå den nødvendige støtten på tvers av kreditorklassene», skriver de i en melding til styret sendt Børsen torsdag ettermiddag.

Slår tilbake

Gruppen representerer om lag 65 prosent av de pantsikrede obligasjonslångiverne, og slår i meldingen kraftig tilbake mot juniorene:

«Som vi alle kan være enige om har denne prosessen tatt lang tid, noe som har skapt usikkerhet og kompleksitet for driften. Det er avgjørende at konsernstyret ikke tillater kravene fra junior-långivere med verdiløse krav («out-of-the-money») gå foran viktigheten av å fortsette restruktureringen og bevare verdiene for selskapets mange interesse-holdere», skriver de.

Seniorgruppen skriver samtidig at den har forsøkt å komme i dialog med eiere i flere av selskapets usikrede obligasjonslån, og tilbudt dem en bedre deal, tilsvarende 50 prosent mer igjen enn Norske Skog-styrets redningsplan. De skriver også at juniorenes forslag onsdag var det samme som et forslag sendt seniorene 22. september, og juniorene har vært uvillige til å forsøke å nå et kompromiss.

«I lys av truslene om søksmål fra de usikrede kreditorene mener vi det er viktig å slå fast fakta fremfor støy», skriver seniorene.

De vil nå la sitt forberede forslaget stå frem til 29. september, når Norske Skog-styrets frist for redningsplanen utgår.

Dersom juniorene ikke vil støtte de forbedrede betingelsene, mener seniorgruppen at Norske Skogs konsernstyre, under ledelse av Christen Sveaas raskt må gå over til å planlegge en overføring av fabrikkene til seniorene. (Vilkår)

Se trailer: The Square
02:03
Publisert: