Den langvarige dragkampen i det kriserammede papirkonsernet Norske Skog når i dag et nytt høydepunkt. Hvis ikke styrets redningsplan får tilstrekkelig støtte innen klokken 17 i ettermiddag, går det mot konkurs for det tradisjonsrike industrikonsernet. Det har i hvert fall vært budskapet fra selskapet, styret og de sikrede kreditorene den siste uken.

Men den intense stillingskrigen kan også få mange andre utfall. De usikrede obligasjonseierne, den såkalte juniorgruppen, har lansert sin egen redningsplan. Torsdag ettermiddag ble dette forslaget fallitterklært av seniorgruppen, altså eierne av obligasjonslån med pantesikkerhet.

– Forslaget har etter vårt syn ingen sjanse for å oppnå den nødvendige støtten på tvers av kreditorklassene, skrev seniorgruppen i sin uttalelse.

Sukret pille og forhandlingsvilje

I samme uttalelse avslører imidlertid seniorgruppen at den er på gli, og har tilbudt juniorene en sukret versjon av styrets redningsplan. Det nye forslaget, som øker juniorenes utbytte fra rekapitaliseringen med 50 prosent, fra seks til ni prosent, var allikevel ikke nok til å blidgjøre de usikrede kreditorene.

En representant for juniorgruppen som DN snakket med torsdag slår også fast at juniorgruppens hovedmål er å komme frem til en gjensidig enighet som muliggjør videre drift av Norske Skog.

– De usikrede obligasjonseierne ønsker å ha en konstruktiv dialog med Norske Skog, aksjonærene og de øvrige kreditorene, sa talspersonen til DN.

Svært usikkert hva som blir utfallet

Siden alle parter signaliserer forhandlingsvilje, er det fortsatt usikkert hva som blir det endelige utfallet, selv om det trolig er de sikrede obligasjonseierne som sitter på de sterkeste kortene. Norske Skogs største eier og styreleder, Christen Sveaas, sier fredag formiddag til DN at styret og ledelsen jobber videre med å komme frem til en omforent løsning som alle kreditorgruppene kan støtte.

– Alle ønsker en konsensusløsning, men man har klart forskjellige ståsted og utgangspunkt, sier Sveaas.

– Hvem har vist størst forhandlingsvilje?

– Alle viser forhandlingsvilje, men det er ikke dermed sagt at det blir en løsning, sier Sveaas.

Åpner for utsatt frist

Basert på historikken i den langvarige dragkampen i Norske Skog er også en ytterligere utsettelse av fristen en sannsynlighet. Tidligere D-dager i det kriserammede papirkonsernet har blitt utsatt gang på gang.

Kan dagens frist også bli flyttet?

– Det er det for tidlig å si noe om, sier Sveaas.

Dermed slår styret for første gang fast at dagens frist ikke er absolutt. Spørsmålet er kanskje om seniorgruppens tålmodighet nå er blitt strukket for langt.

DN snakket torsdag ettermiddag med en talsperson for de usikrede obligasjonseierne i Norske Skog. Personen uttalte til DN at juniorgruppen ikke ser noen grunn i selskapets drift eller finanser til at en ytterligere utsettelse ikke skulle være mulig.

- Tidsfristen 29. september fremstår som veldig arbitrær. Jeg tror selskapet har mulighet til å utsette fristen, dersom det ønsker, sa talspersonen til DN.

Personen representerer et internasjonalt investeringsselskap, men ønsket ikke å stå frem med navn.

Her er forslagene som ligger på bordet:

Det store stridsspørsmålet i forhandlingene er hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Partene er også uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, og hvordan kapitalen skal fordeles mellom ulike kreditorer og aksjonærer.

Denne grafikken viser hovedforskjellene mellom styrets og de usikrede obligasjonseiernes (juniorgruppens) forslag til rekapitalisering i Norske Skog. Grafikken viser eierandeler i Norske Skog etter første steg i rekapitaliseringen:

De to forslagene skiller seg også fra hverandre når det gjelder hvor mye ny kapital som skal hentes inn til selskapet, og dermed hvordan eierandelene vil se ut når rekapitaliseringen er fullført. Juniorgruppen ønsker å hente inn 50 millioner euro i ny kapital. Dette er 25 prosent mer kapital enn det som ligger i styrets forslag.

Juniorgruppen ønsker også å utstede ytterligere 20 prosent ny kapital i form av warrants utstedt til usikrede kreditorer og aksjonærer.

I tillegg til disse to forslagene har altså de sikrede kreditorene («seniorene») lansert en «sukret» versjon av styrets plan som innebærer at juniorgruppen øker sitt utbytte fra rekapitaliseringen fra seks til ni prosent etter at ny kapital er hentet inn. (Vilkår)

-Det er mye lettere for oljeselskapene å tjene penger på norsk sokkel.
DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer den økende oljeprisen.
01:55
Publisert: