Styreleder Christen Sveaas i det børsnoterte Norske Skogindustrier asa ville gi kreditorene fire dager til å ta stilling til styrets redningsplan, eller komme frem til en alternativ plan for refinansieringen.

Denne utsettelsen fikk ikke tilsagn fra styret i Norske Skog as før fristen gikk ut 17.00 torsdag. Senere på kvelden opp godtok imidlertid Norske Skog as den nye fristen, som er mandag 9. oktober kl. 17.

De sikrede obligasjonseierne i Norske Skog tok i midten av september kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sitt pant i papirkonsernets fabrikker. Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt er satt inn som styreleder i Norske Skog as.

- Vi har vedtatt at vi støtter en utsettelse. Årsaken til at det tok litt lenger tid var at vi lenge var usikre på om en utsettelse var nødvendig. Da vi måtte stemme over det, var en våre styremedlemmer av praktiske grunner ikke tilgjengelig, sier Ombudstvedt til DN.

Kreditorgruppen har derfor aldri sagt nei til en utsettelse, men rakk ikke svare innen fristen kl. 17.

Mulighet for brudd

Styreleder Christen Sveaas understreker at selskapet vil «fortsette dialogen med de usikrede og de sikrede obligasjonseierne i de neste dagene for å se om en enighet om rekapitaliseringsløsningen».

– Det er faktisk slik at styret i det børsnoterte selskapet, Norske Skogindustrier asa, ikke tar instruks fra datterselskapet Norske Skog as, hvor de sikrede kreditorene har oppnevnt to styremedlemmer. Styret i asa har besluttet å forlenge fristen, men vi har ikke fått tilslutning til det fra styret i as, skrev Sveaas i en epost til DN rett etter at fristen gikk ut.

Konsernsjef i Norske Skog, Lars P. Sperre, skrev da også i en sms til DN at styrets foreslåtte redningsplan fra 18. september nå har utløpt.

– Dialogen med kreditorgruppene videreføres, men tilbudet fra 18. september er altså utløpt. Det har ikke noen store konsekvenser at tilbudet er utløpt, ettersom kreditorene har diskutert endringer fra styrets forslag de siste to ukene. Dersom det skulle lykkes å oppnå enighet mellom kreditorgruppene, vil et nytt tilbud bli offentliggjort, skriver Sperre til DN.

Noen timer senere ble det klart at kreditorene likevel godkjente forslaget til utsettelse.

– Diskusjonene med kreditorgruppene vil vi fortsette med sikte på å komme frem til et omforent forslag. Om vi lykkes, vet jeg jo ikke, skriver Sveaas.

Langvarig dragkamp

Kampen om å redde det tradisjonsrike industrikonsernet Norske Skog fra konkurs har pågått for fullt den siste uken. Selskapets styre, med investor Christen Sveaas i spissen, har vært tydelige på at konkurs er det eneste alternativet dersom kreditorer og aksjonærer i selskapet ikke blir enige om en refinansieringsplan for det gjeldstyngede papirkonsernet.

Fristen for å akseptere styrets redningsplan for Norske Skog gikk egentlig ut fredag ettermiddag i forrige uke. Signaler om forhandlingsvilje, i kombinasjon med stor avstand mellom partene, gjorde at Christen Sveaas og resten av styret valgte å kjøpe seg mer forhandlingstid. Fristen ble først utsatt med fire dager, til tirsdag 3. oktober, og så utsatt på ny med to dager, til torsdag 5. oktober klokken 17.

Norske Skogs største aksjonær og styreleder, Christen Sveaas, har vært sentral i forhandlingene mellom de ulike kreditorgruppene i Norske Skog den siste uken, men har ikke ønsket å uttale seg om fremdriften prosessen. Kilder DN har snakket med sier at forhandlingssituasjonen var svært fastlåst i helgen, men at det har vært noe mer bevegelse i løpet av uken.

Nytt forslag fra juniorene

De usikrede kreditorene, den såkalte juniorgruppen, har i løpet av den siste uken sagt at de er villige til å spytte inn minst 30 millioner euro i frisk kapital i Norske Skog for å få til en avtale med de sikrede kreditorene - seniorene. For å forplikte seg til denne investeringen ønsket imidlertid juniorgruppen detaljert innsyn i Norske Skogs drift og finanser, for å kunne gjennomføre en såkalt diligence-prosess.

Store deler av denne dokumentasjonen ble oversendt fra selskapet til juniorene og deres rådgivere i løpet av mandag og tirsdag denne uken.

Juniorgruppen har brukt de siste dagene på å gjennomgå denne informasjonen, og skal torsdag ettermiddag ha sendt et nytt forslag til Norske Skog-styret og seniorgruppen. Dette ifølge en talsperson for juniorgruppen som jobber for et internasjonalt forvaltningsselskap med base i USA. Han har ikke ønsket å stå frem i media med navn.

- Vi mener at vi går langt for å komme de sikrede kreditorene i møte i vårt nye forslag, både når det gjelder verdsettingen av selskapet i emisjonen, og fordelingen av aksjer etter refinansieringen, sier talspersonen til DN torsdag ettermiddag.

Har ønsket å unngå konkurs

Det er en gruppe sikrede kreditorer som har sittet med de sterkeste kortene i den pågående kampen om verdiene i Norske Skog. Den såkalte seniorgruppen har pant i selskapets syv fabrikker, og har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sine verdier og sørge for at fabrikkene kan drives videre uansett utfall.

Seniorgruppen ledes nå av tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt og han har tidligere sagt til DN at seniorene foretrekker å unngå en konkurs. For å lykkes med å redde selskapet må imidlertid seniorgruppen bli enige med både juniorgruppen og aksjonærene om en refinansieringsplan for selskapet. Det er disse forhandlingene som har pågått de siste ukene.

Kranglet om verdsetting og oppside

Det største stridsspørsmålet i forhandlingene har vært hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Partene har også vært uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, hvem som skal bidra med denne kapitalen, og til hvilken verdsetting kapitalen skal tilføres.

Les også:

Les mer om de ulike redningsplanene her

Et annet avgjørende stridsspørsmål har vært hvorvidt det skal utstedes såkalte «warrants», det vil si kjøpsopsjoner med lang løpetid, til de usikrede kreditorene. Juniorgruppen har ønsket seg denne typen opsjoner for å sikre seg en større del av oppsiden dersom Norske Skog gjør det bra i årene etter restruktureringen.

Det har vært knyttet stor usikkerhet til hvor lønnsom den underliggende virksomheten i Norske Skog faktisk er, og dermed til hvordan selskapet bør verdsettes i restruktureringen. (Vilkår)

Norwegian royals chasing the wave
How Norway's Crown Prince Haakon teaches his children how to surf
01:59
Publisert: