I de to forslagene til refinansiering får kreditorene enten 75 eller 85 prosent av selskapet, mens dagens aksjonærer kan bli sittende igjen med så lite som 5 prosent, skriver E24.

– Bakgrunnen for refinansieringen er å skaffe en bærekraftig balanse i selskapet som vil skape en solid plattform for utvikling av selskapet, sier Norske Skogs styreleder Henrik Christensen i en børsmelding.

Sammen med oppdateringen av refinansieringsplanene i selskapet, har Norske Skog lagt fram foreløpige kvartalstall. Ved slutten av andre kvartal hadde selskapet en negativ egenkapital på 567 millioner kroner, som reflekterer tap i perioden. Bruttoinntjeningen økte til 190 millioner kroner i andre kvartal, fra 158 millioner i første kvartal. Omsetningen økte til 2,85 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 2,69 milliarder i første kvartal, skriver E24.

Norske Skog har lenge slitt tungt i et fallende avispapirmarked og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp. I mai hadde selskapet en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.(Vilkår)