Forhandlingene om en redningsplan i Norske Skog har de siste ukene stått i stampe siden finanskjempen Blackstone, og deres datterselskap GSO, har nektet å godta vilkårene i refinansieringsplanen som kan redde selskapet fra konkurs.

Fristen for å bli enige om en redningsplan gikk ut sent fredag ettermiddag. Dette var den tiende fristen i rekken, men i stedet for å utsette fristen valgte styreleder Christen Sveaas denne gangen å la fristen løpe ut. Dermed er refinansieringsløsningen som Sveaas beskrev som «den siste» redningsplanen for selskapet død.

– Det forrige forslaget oppnådde ikke det nødvendige flertall og løp derfor ut, skriver Sveaas i en epost til DN

– Når regner du med at styret kan fremme det nye forslaget?

– Vi er jo til de grader på overtid så vi presser på så godt vi kan, sier Sveaas.

Finansgigant blokkerer

Norske Skog opplyste i fredagens børsmelding at grunnen til at selskapet lot fristen løpe ut var at det uansett er behov for å fremme en ny redningsplan for å inkludere en løsning for GSO og de andre kreditorene i en 100 millioner euros kredittfasilitet og et obligasjonslån som forfaller i 2115.

Det er kreditorene i disse to lånene som den siste uken har blokkert redningsplanen som lå på bordet. For å få redningsplanen vedtatt trenger Christen Sveaas og resten av Norske Skog-styret støtte fra 75 prosent av obligasjonseierne i hvert eneste lån.

Etter det DN kjenner til eier finansgiganten Blackstone, gjennom sitt datterselskap GSO, rundt 75 prosent av den avgjørende kredittfasiliteten, og er dermed store nok til å alene blokkere redningsplanen.

– Vil det nye forslaget være et forslag som GSO støtter?

– Det har liten hensikt å fremme flere forslag som ikke den kvalifiserte majoritet er enig i, svarer Sveaas.

Sterk forhandlingsposisjon

GSO er en del av gruppen långivere i Norske Skog som har sikkerhet for sine krav gjennom et pant i selskapets fabrikker. De sikrede kreditorene har dannet en samarbeidsgruppe omtalt som seniorgruppen eller Ad-hoc-gruppen. Det så lenge ut til at GSO var en del av denne gruppen og at finanskjempen Blackstone dermed støttet styrets redningsforslag.

Men etter det DN kjenner til har GSO kun tidvis deltatt i samarbeidet i seniorgruppen og finanskjempen har også unnlatt å love støtte til redningsplanene som har vært på bordet.

Etter det DN kjenner til har forhandlingene de siste ukene hovedsakelig foregått internt i seniorgruppen for å få GSO til å godta redningsplanen. Blackstone var tidligere også den største aksjonæren i Norske Skog, men solgte seg ut i august da investor Christen Sveaas kom inn som storaksjonær.

Siden GSO både har sikkerhet for sine krav og er store nok til å blokkere en redningsplan er det mye som tyder på at selskapet har en sterk forhandlingsposisjon.

Intens dragkamp

Det gjeldstyngede papirkonsernet Norske Skog meldte onsdag 18. oktober at de ulike kreditorgruppene i selskapet er blitt enige om en refinansieringsløsning som kan redde selskapet fra konkurs. Enigheten kom etter flere uker med intens dragkamp om hvordan verdiene i Norske Skog skal fordeles mellom de ulike kreditorgruppene og aksjonærene.

Til tross for enigheten mellom hovedgruppene ble det imidlertid klart at selskapet fortsatt manglet tilstrekkelig støtte for å få forslaget gjennomført. Den 25. Oktober ble det avslørt at GSO, en av de mest sentrale seniorkreditorene i Norske Skog, ikke støtter planen som kan redde selskapet fra konkurs.

Dragkampen om verdiene i Norske Skog har i hovedsak stått mellom de långiverne som har sikret seg pant i selskapets syv papirfabrikker (seniorgruppen), og de långiverne som ikke har slik sikkerhet for sine utlån (juniorgruppen). På begge sider er store internasjonale hedgefond dominerende aktører.

Seniorgruppen har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sitt pant i papirkonsernets fabrikker. Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt er nå en sentral rådgiver for denne seniorgruppen og er blitt satt inn som styreleder i Norske Skog as for å påse at seniorenes verdier ikke forspilles.(Vilkår)

Her lander F-35 på norsk jord
De tre første nye F-35-kampflyene Norge har kjøpt, landet fredag ettermiddag på Ørland flystasjon. Flyenes ankomst til Norge er en milepæl i anskaffelsen, som er det største enkeltprosjektet Forsvaret noensinne har gjennomført.
00:56
Publisert: