Papirprodusenten Norske Skog har forsøkt å finne en reddende engel i sin kamp for å overleve, men samtalene strandet i fjor høst. Selskapet var i dialog med én av de andre store papirprodusentene, men samtalene førte ikke frem.

– For Norske Skog har det ikke vært mulig å komme videre i konsolideringssamtalene som følge av at selskapet har hatt for høy gjeld i forhold til virksomhetsverdien, sier styreleder Henrik A. Christensen i Norske Skog til DN.

Han understreker at en konsolidering ikke nødvendigvis betyr et salg av selskapet. 

– Det kan være at vi kjøper opp en annen virksomhet. At vi da kommer til å jobbe for å konsolidere i Europa har vært uttalt før og det tror jeg vi kommer til å fortsette med. «It takes two to tango», sier Christensen.

Norske Skog skrev i en melding fredag at det med en refinansiering på plass vil være en «attraktiv» konsolideringspartner i Europa.

Barbering og utvanning

Norske Skog har gått fra krise til krise det siste året. Tøffe markeder har tæret på lønnsomheten, og selskapet har slitt med å få alle obligasjonseierne med på en varig finansieringsløsning. Nylig toppet det seg med at toppsjef Sven Ombudsvedt solgte sine aksjer og trakk seg.

Sent fredag sendte Norske Skogs ferske toppsjef Lars Sperre ut et forslag til en redningsplan. Stemmer obligasjons- og aksjeeierne for forslaget, vil det få dramatiske konsekvenser:

  • De som i dag eier i selskapets usikrede obligasjonslån konverterer sine lån på totalt mer enn fire milliarder kroner i aksjer. Med på veien blir verdiene barbert med 40–71 prosent, avhengig av hvilket lån de eier i, og hvor raskt långiverne slutter seg til refinansieringen.
  • Det gjør at dagens aksjonærers eierandel vil vannes ut til 1/10 av i dag.
  • Selskapet vil hente inn 70 millioner euro eller 660 millioner kroner i ny kapital, i utgangspunktet fra de barberte obligasjonseierne og dagens aksjonærer. 
  • Vinnerne, de som kommer best ut, er eierne i Norske Skogs obligasjonslån på 290 millioner euro. De har nemlig sikret seg pantesikkerhet for sitt lån. Disse obligasjonseierne får nå tilbud om å få en premie på to prosent over dagens pålydende verdi, mot at forfall forlenges i to år til 2021, og at renten kuttes fra 11,75 til 8 prosent.
Norske Skog-sjefen om redningsplanen: –Alle andre alternativer er mindre gunstige

Kredittvurderingsbyrået Moody's nedgraderte Norske Skogs rating etter at tilbudet til obligasjonseierne ble sendt ut som følge av barberingen av obligasjonseiernes verdier.  

«En katastrofe»

Norske Skog har de siste årene spist på egenkapitalen, og hadde fattige 39 millioner kroner igjen i mars. Selskapet regner med at egenkapitalen er negativ ved utgangen av juni. Norske Skog-sjef Lars Sperre uttalte i meldingen fredag at alle andre alternativer til den foreslåtte løsningen er «mindre gunstige».

Rikard Storvestre er gjennom sitt privateide investeringsselskap Nobelsystem Scandinavia as nest største aksjonær i Norske Skog med en aksjepost 3,58 prosent. Han er ikke fornøyd med det fremsatte forslaget. 

– Det er ikke en gunstig løsning for aksjonærene. For dem som har vært med i 20 år er dette en katastrofe. Hvis selskapet blir reddet er det bra, men dagens aksjonærer er nullet ut, sier Storvestre.

Investoren reagerer på at planen innebærer å gi 90 prosent av aksjene til de usikrede obligasjonseierne.

– Den løsningen har vært gjort av folk som ikke har aksjeinteresse i selskapet. Den er gjort av advokater og folk som ikke har økonomiske interesser i Norske Skog, sier Storvestre, som når har avskrevet investeringene sine. 

Det gjenstår å se om Norske Skog får tilstrekkelig støtte til forslaget, som krever 90 prosent aksept fra obligasjonseierne, og 2/3 flertall blant aksjonærene. Norske Skog har rapportert at det har «mottatt generell støtte» til transaksjonsstrukturen. 

– Vi har fått noen positive og noen mindre positive tilbakemeldinger, sier styreleder Christensen.

Norske Skog-aksjen falt nesten ti prosent på Oslo Børs tirsdag, som var første handledag etter at den nye redningsplanen ble meldt fredag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.