Styret i Norske Skog har ennå ikke fått flertall blant långiverne i alle sine obligasjonslån for sitt forslag til finansiell restrukturering.

I en børsmelding fredag ettermiddag opplyser likevel styret at de er i en meningsfull dialog med eierne av et sikret lån på 100 millioner euro og et usikret obligasjonslån med forfall i 2115.

I disse lånene har styret så langt ikke fått tilstrekkelig flertall for sitt forslag til løsning.

Det gis ingen ny frist for løsning nå, men Norske Skog-styret varsler i stedet et mulig nytt forslag som långiverne må stemme over.

Hvis en løsning oppnås, vil Norske Skog ha mottatt indikativ støtte fra påkrevet majoritet fra alle finansielle instrumenter i kapitalstrukturen til Norske Skog, opplyses det.

Selskapet opplyser at det tidligere rekapitaliseringsforslaget går ut 3. november, og at et nytt forslag vil måtte bli lansert. Det er ikke ventet at det nye forslaget vil inneholde større endringer i betingelsene, ifølge meldingen.

Hvis formell støtte oppnås på samme nivåer som indikert i forslaget som forfaller 3. november, så vil rekapitaliseringen bli gjennomført via «Schemes of Arrangement» under britisk lovgivning, opplyses det.

Rekapitaliseringen vil trenge støtte fra eksisterende aksjonærer med en majoritet på to tredjedeler på en ekstraordinær generalforsamling. Det melder TDN Finans.

Styreleder Christen Sveeas sier i en melding at han er glad for å ha en meningsfull prosess mot en løsning med hovedeierne i de to lånene som de så langt ikke har klart å komme til enighet med.

- Vi er fortsatt optimistiske og har tro på at vi kan komme frem til en løsning, at de siste brikkene i denne lange prosessen kan falle på plass, sier han.

I børsmeldingen kommer det frem at det vil bli innkalt til en ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog i løpet av kort tid.

Forhandlinger i stampe

Forhandlingene om en redningsplan i Norske Skog har den siste uken stått i stampe siden finanskjempen Blackstone, og deres datterselskap GSO, har nektet å godta vilkårene i refinansieringsplanen som kan redde selskapet fra konkurs.

Det gjeldstyngede papirkonsernet Norske Skog meldte onsdag 18. oktober at de ulike kreditorgruppene i selskapet er blitt enige om en refinansieringsløsning som kan redde selskapet fra konkurs. Enigheten kom etter flere uker med intens dragkamp om hvordan verdiene i Norske Skog skal fordeles mellom de ulike kreditorgruppene og aksjonærene.

Til tross for enigheten mellom hovedgruppene ble det imidlertid klart at selskapet fortsatt manglet tilstrekkelig støtte for å få forslaget gjennomført. For å få redningsplanen vedtatt trenger Christen Sveaas og resten av Norske Skog-styret støtte fra 75 prosent av obligasjonseierne i hvert eneste lån.

Norske Skog og dets styre har gjort det klart at dersom redningsplanen ikke får tilstrekkelig støtte vil det bety konkurs for selskapet. Selskapet har allerede begynt å forberede en eventuell konkursprosess.

Manglet støtte fra storkreditor

Da styreleder og storaksjonær Christen Sveaas la frem det han slo fast at var den «siste» redningsplanen den 11. oktober, var de usikrede obligasjonseierne raskt ute med å torpedere forslaget.

Det reviderte forslaget som ble presentert 18. oktober innebærer at denne såkalte juniorgruppen får et noe større utbytte fra rekapitaliseringen, mens aksjonærene og de sikrede kreditorene får noe mindre.

I børsmeldingen forrige onsdag avslørte Norske Skog at de fortsatt mangler støtte fra eierne av ett av de to viktigste sikrede obligasjonslånene, en kredittfasilitet på 100 millioner euro. Finansgiganten Blackstone eier rundt 75 prosent av dette lånet gjennom sitt datterselskap GSO. Dermed ble det klart at en av de mest sentrale seniorkreditorene i Norske Skog ikke støtter planen som kan redde selskapet fra konkurs.

– GSO støtter ikke forslaget slik det nå ligger, sa tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt til DN.

Etter det DN kjenner til har forhandlingene den siste uken hovedsakelig foregått internt i seniorgruppen for å få GSO til å godta redningsplanen. Blackstone var tidligere også den største aksjonæren i Norske Skog, men solgte seg ut i august da investor Christen Sveaas kom inn som storaksjonær.

Langvarig dragkamp

Norske Skogs långivere har de siste ukene forhandlet videre på overtid om hvordan verdiene i det konkurstruede papirkonsernet skal fordeles. Fristen for å finne en refinansieringsløsning som kan redde det gjeldstyngede selskapet fra konkurs er blitt utsatt ni ganger i løpet av den siste måneden.

Dragkampen om verdiene i Norske Skog har i hovedsak stått mellom de långiverne som har sikret seg pant i selskapets syv papirfabrikker (seniorgruppen), og de långiverne som ikke har slik sikkerhet for sine utlån (juniorgruppen). På begge sider er store internasjonale hedgefond dominerende aktører.

Seniorgruppen har allerede tatt kontroll over datterselskapet Norske Skog as for å sikre sitt pant i papirkonsernets fabrikker. Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt er nå en sentral rådgiver for denne seniorgruppen og er blitt satt inn som styreleder i Norske Skog as for å påse at seniorenes verdier ikke forspilles.

Det største stridsspørsmålet i forhandlingene har vært hvor mye de ulike kreditorene skal bli sittende igjen med etter at rekapitaliseringen er fullført. Partene har også tidligere vært uenig om hvor mye ny kapital som skal tilføres selskapet, hvem som skal bidra med denne kapitalen, og til hvilken verdsetting kapitalen skal tilføres.(Vilkår)

Årets Gasellebedrift Sogn og Fjordane
Kompetanse og investorer er det som får de til toppen.
01:01
Publisert: