Investor Christen Sveaas ble valgt til styreleder i det kriserammede papirkonsernet Norske Skog i august 2017. Sveaas jobbet i flere måneder på spreng med å fremforhandle en omforent løsning mellom selskapets kreditorer for å redde selskapet fra konkurs.

Det som til slutt veltet hele prosessen, var at Norske Skogs største långiver, Oceanwood Capital, allierte seg med Kjell Inge Røkke og hans Aker-konsern. Deretter presset Oceanwood frem en konkurs i det børsnoterte papirkonsernet, for å få mulighet til å by på fabrikkene i et påfølgende konkurssalg.