Styret i Norske Skogindustrier ASA har besluttet å melde oppbud og innlevere begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett i dag, tirsdag 19. desember. Det melder selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

- Beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig rekapitaliseringsløsning for Norske Skog konsernet, skriver selskapet i meldingen.

I en egen melding understreker selskapet at driften ved selskapets fabrikker fortsetter som normalt.

- Norske Skogs drift vil fortsette å operere som normalt. For ansatte, leverandører og kunder vil det være normal drift uten endringer. Konkursen i Norske Skogindustrier ASA er av finansiell karakter og i all hovedsak kun relevant for aksjonærer og obligasjonseiere i Norske Skogindustrier ASA, skriver selskapet.

Storkreditor veltet selskapet

Beslutningen om å melde oppbud kommer etter at selskapets største sikrede långiver, Oceanwood Capital, har gjort det klart at de ikke ønsker å støtte en omforent refinansiering.

Konsernets operative virksomhet vil bli videreført i datterselskapet Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog konsernet og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske Skogindustrier ASA.

- Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og derved unngå en konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.

Startet konkurssalget

Onsdag i forrige uke kom meldingen om at de sikrede långiverne i Norske Skog, med fondet Oceanwood i front, har instruert Citibank og Evercore til å starte salget av papirfabrikkene i det kriserammede papirselskapet. Dette skjedde til tross for at det børsnoterte konsernet Norske Skogindustrier asa på dette tidspunktet fortsatt ikke hadde meldt oppbud.

DN meldte 11. desember at Evercore har indentifisert rundt 100 potensielle kjøpere av Norske Skogs papirfabrikker, og at der er i ferd med å kontakte disse.

- Norske Skog AS sine forretningsenheter er attraktive med ledende konkurranseposisjoner i sine respektive markeder. Vi er derfor veldig fornøyede med å observere både sterk finansiell og operasjonell interesse for Norske Skogs drift, sier Sven Ombudstvedt, styreleder i Norske Skog AS i en børsmelding tirsdag.

Ombudstvedt, som er tidligere konsernsjef i Norske Skogindistrier ASA, ble satt inn som styreleder i Norske Skog AS i september da de sikrede kreditorene tok kontroll over selskapet for å sikre sine verdier.

Røkke kastet seg inn i kampen

Den 23. november overrasket investor Kjell Inge Røkke alle med å kaste seg inn i kampen om Norske Skog. Røkkes inntog kom etter at den tradisjonsrike papirprodusenten hadde vaklet på konkursens rand i månedsvis.

Det Røkke-kontrollerte investeringsselskapet Aker har alliert seg med Norske Skogs største långiver, Oceanwood, og vil i samarbeid med dette fondet fremtvinge en konkurs i det børsnoterte toppkonsernet Norske Skog asa.

Planen til Aker og Oceanwood er å kjøpe Norske Skogs papirfabrikker billig og uten gjeld i det påfølgende konkurssalget.

Selve auksjonsprosessen skal gjennomføres av investeringsbanken Evercore, og prosessen skal overses av Citibank

- Vår hovedoppgave fremover er å tilrettelegge for auksjonsprosessen og sikre at Norske Skog AS får en ny sterk eier. Samtidig vil vi fortsette å utvikle driften og ser frem til et nytt strategisk fokus med nye eiere, sier konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog i en børsmelding tirsdag.

Har lett etter alternativer

Samme dag som samarbeidet mellom Oceanwood og Aker ble kjent sendte Norske Skog ut en børsmelding der selskapet slo fast at det nå med all sannsynlighet går mot konkurs for det børsnoterte konsernet.

Norske Skogs største aksjonær og styreleder, Christen Sveaas, har de siste ukene søkt med lykt og lupe etter en alternativ løsning som kan redde det børsnoterte papirkonsernet Norske Skog asa fra konkurs. Selv etter at konkurssalget i forrige uke ble satt igang fortsatte Sveaas jobben med å undersøke mulige alternativer til konkurs.

– Som tidligere meldt, vi arbeider intensivt med å unngå konkurs, om det lykkes er selvfølgelig meget usikkert, men alle stener må snus, sa Sveaas til DN sist torsdag.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Grunnkurs i julenisse
Julenissen er tyrkisk. Og nederlandsk. Men først og fremst amerikansk. Men det er ikke Cola som har farget han rød.
01:36
Publisert: