Den kriserammede papirprodusenten Norske Skog har droppet å betale renter på gjelden for å holde selskapet flytende. Det betyr at selskapet formelt har misligholdt gjelden, har en komité av finanseksperter som holder styr på det såkalte CDS-markedet tidligere fastslått.

Banker og andre har satset mange milliarder kroner på kredittsikringsinstrumenter, CDS-er, for å sikre seg eller spekulere i at Norske Skog går konkurs eller misligholder gjelden. Instrumentene ble nærmest notoriske under Finanskrisen, og det er fritt frem for hvem som helst å kjøpe eller selge dem – uansett om man gjør det for å sikre seg mot konkurs og mislighold, eller ei.

Nå kommer forsikringsregningen for dem som har solgt CDS-er i Norske Skog.

«Rømmer skipet»

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg har nemlig en auksjon organisert av organisasjonen Isda (International Swaps and Derivatives Association), fastsatt prisen forsikringsbetalingen skal baseres på. Obligasjonene det er kjøpt forsikring på verdsettes til bare 2,25 prosent av den opprinnelige, pålydende, verdien og utbetalingen blir dermed på rundt 205 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået. Det er det samme som 1,6 milliarder kroner.

– Utbetalingen bør reflektere at dette selskapet står på knærne, og forsøker å forsvare sin eksistensberettigelse, sier senior kredittanalytiker Jayanth Kandalam i Lucror Analytikes til Bloomberg.

– De obligasjonseierne som kan, rømmer skipet.

Storbanker

Ettersom samme aktør, for eksempel en bank, kan ha både kjøpt og solgt i samme instrument, er det ikke sikkert at den samlede utbetalingen på forsikringen er like stor.

Det er lite tilgjengelig informasjon om hvem som eier eller har utstedt CDS-er, men dokumentasjon fra Isda viser at det var storbankene som var med i auksjonen for å bestemme størrelsen på utbetalingen: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley og Société Générale.

Det var unnlatelsen av å betale renter på det viktige pantsikrede lånet i Norske Skog, et lån på til sammen 290 millioner euro, som formelt var gjenstand for CDS-utbetalingen nå.

Det er eierne av dette lånet som nå har varslet at det tiltrer pantet, altså overtar alle Norske Skogs fabrikker.

Samtidig jobber det sittende styret, under ledelse av Christen Sveaas, videre med sin redningsplan, som skal legges frem senest mandag.

Fortsatt ellevilt

Det er fremdeles ellevill satsing på kredittsikringsinstrumenter i Norske Skog. Ifølge ferske tall fra dataleverandøren DTCC er bruttoeksponeringen på 4,6 milliarder dollar fordelt på 2506 kontrakter. Det tilsvarer totalt 36,1 milliarder kroner. Justeres dette for at samme aktør både kan ha solgt og kjøpt samme CDS, er nettoeksponeringen på 211 millioner dollar, eller 1,7 milliarder kroner.

De pantsikrede långiverne i Norske Skog meldte nylig at de vil gå inn og overta pantet – altså selskapets fabrikker. Det har ikke formelt skjedd ennå, men dersom overtagelsen nå gjør at Norske Skog kommer i mislighold på også andre av sine obligasjonslån, kan det bli ytterligere kredittforsikringsutbetalinger fremover.

Kontraktene har ingenting å si for Norske Skog, og dersom kredittforsikringen kommer til utbetaling, er det bare et forhold mellom dem som har kjøpt og dem som har solgt instrumentene.(Vilkår)

– Det har haglet av skjellsord i denne konflikten
DNs kommentator Eva Grinde oppsummerer konflikten i SAS.
01:51
Publisert: