Etter at det tradisjonsrike industrikonsernet Norske Skogindustrier asa gikk konkurs rett før jul har investeringsbankene Citibank og Evercore jobbet på spreng med å selge selskapets papirfabrikker. Fristen for å legge inn bud på aksjene i Norske Skog as gikk ut mandag denne uken, og ifølge konsernsjef Lars Sperre går salget fortsatt etter tidsplanen.

– Vi forventer at auksjonsprosessens sluttforhandlinger avsluttes i løpet de neste ukene og at det innen utgangen av mars kan kommuniseres noe offentlig rundt hvem den nye eieren blir, sier Sperre til DN.

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier asa forhandlet i månedsvis for å redde selskapet fra konkurs. Men når papirkonsernets største långiver, Oceanwood Capital, allierte seg med Kjell Inge Røkke og hans Aker-konsern, var alt håp ute. Planen til Aker og Oceanwood var nemlig å presse frem en konkurs og by på fabrikkene i den påfølgende auksjonen.

Mellom fem og ti budgivere

Lars Sperre har tidligere sagt at interessen i den første fasen i budprosessen tyder på at Røkke vil få tøff kamp om Norske Skog-fabrikkene. Nå som andre fase er fullført, sier han følgende om interessen:

– Det har vært god interesse for auksjonsprosessen med en håndfull store, internasjonale aktører som har brukt betydelige ressurser på å vurdere kjøpsmuligheten i fase to av prosessen som har pågått den siste måneden, sier Sperre.

– Hvor mange aktører har lagt inn bud?

– Mellom fem og ti seriøse aktører har vært med i fase to, og det er normalen at de fleste som bruker tid og ressurser på en fase to-prosess, legger inn bud, sier Sperre.

Styreleder i Norske Skog as, Sven Ombudstvedt, bekrefter at mellom fem og ti aktører har lagt inn bud, og sier at styret nå er i gang med å evaluere budene.

DNs børskommentator Thor Christian Jensen anslo i november at Røkke og Oceanwood ville legge inn et bud på mellom 2,1 og 2,8 milliarder kroner for Norske Skogs papirfabrikker.

Løftes av høyere papirpriser

Lars Sperre legger ikke skjul på hva som er viktigst når budene skal vurderes opp mot hverandre.

– Mer eller mindre kun pris og sikkerhet for evnen til å kunne gjennomføre transaksjonen, det vil si betale kjøpesummen, sier Sperre.

Siden Norske Skogindustrier ble slått konkurs på tampen av 2017, har ikke selskapet levert noe resultat for fjerde kvartal. Sperre ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt hvordan lønnsomheten i selskapet har utviklet seg siden i fjor høst.

– Norske Skog konsernet er ikke børsnotert og vil kun rapportere i henhold til aksjelovens bestemmelser. Generelt preges virksomheten av de bedrede markedsbetingelsene for publikasjonspapir som følge av bedre markedsbalanse etter store kapasitetsuttak i industrien i løpet av 2017, sier Sperre

Den 23. januar ble den første skiftesamlingen i konkursboet Norske Skogindustrier asa gjennomført. Der kom det blant annet frem at bostyrer Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale ikke venter at konkursboet vil motta noen penger fra salget av datterselskapet Norske Skog as og konsernets syv papirfabrikker.(Vilkår)

Kriserammede papirkonsernet Norske Skog
Det kriserammede papirkonsernet Norske Skog har nå kun én uke på å unngå konkurs. Ved Norske Skog Saugbrugs i Halden er den pågående krisen i selskapet et hyppig diskusjonstema.
01:32
Publisert: