De siste månedene har investeringsbankene Citibank og Evercore jobbet på spreng for å selge papirfabrikkene til konkursrammede Norske Skog. Det var hedgefondet Oceanwood Capital som tvang frem konkursen ved å kjøpe seg opp til største långiver i papirkonsernet og kreve at det gjennomføres et konkurssalg av selskapets fabrikker.

Oceanwood har alliert seg med Kjell Inge Røkke og hans Aker-konsern og har som mål å by på fabrikkene i auksjonen som nå pågår.

En gruppe kreditorer ledet av hedgefondet Foxhill Capital var uenig i at Oceanwood alene kunne kreve et konkurssalg, og at auksjonsprosessen ble satt i gang så raskt. Konflikten førte til søksmål både i London og New York.

Torsdag slo en domstol i London fast at Oceanwood, som majoritetseier i de sikrede obligasjonslånene i Norske Skog, har rett til å instruere Citibank til å gjennomføre auksjonsprosessen.

– Fra selskapets side ser det ut til at dommeren konkluderer med at tvisten som kreditorgruppen ledet av Foxhill fremmet ikke var reell. Har man flertall, så er man et flertall, og kan instruere Citibank i henhold til låneavtalen, sier Sven Ombudstvedt som er styreleder i Norske Skog as, selskapet som nå er lagt ut for salg.

«Uten mening eller logikk»

Foxhill ønsket å stoppe konkurssalget fordi hedgefondet mente at Oceanwoods eierinteresser skapte en interessekonflikt som burde forhindre selskapet fra å kreve gjennomført, og delta i, en auksjonsprosess.

Ifølge Bloomberg News konkluderte dommer Anthony Mann med at Foxhills innvendinger hverken hadde «mening eller logikk».

Ifølge Sven Ombudstvedt var dette den andre rettsavgjørelsen til kreditorgruppens disfavør. Gruppen ledet av Foxhill ønsket at spørsmålet om Oceanwoods instruksjonsrett skulle behandles etter amerikansk rett, men det ble tidligere i år slått fast at spørsmålet skulle avgjøres etter britisk rett. Dette skyldes ifølge Ombudstvedt blant annet at låneavtalen som er avgjørende for spørsmålet er utarbeidet etter britiske regler.

Nettavisen Hegnar Online meldte torsdag at kreditorgruppen ledet av Foxhill også har avblåst sitt søksmål i USA.

Betyr at salget er i rute

Sven Ombudstvedt tror at denne avgjørelsen kan være en reaksjon på dommen som falt i London.

– Det kan virke som at kreditorgruppen ser at det har kommet en avgjørelse fra en anerkjent rett og at det dermed kan være en oppoverbakke å fortsette søksmålet i andre jurisdiksjoner, sier Ombudstvedt.

Han sier at torsdagen avgjørelse betyr at auksjonsprosessen fortsatt vil gå etter planen.

– Det betyr at prosessen vil gå som forutsatt og at en ny eier kan være klar i løpet av måneden, sier Ombudstvedt.

Norske Skog-sjef Lars Sperre bekrefter dette:

- Avgjørelsen innebærer at de som har forsøkt å oppholde salgsprosessen ikke har vunnet frem. Det er en god avklaring. Salgsprosessen har blitt og vil bli videreført i tråd med opprinnelige tidsskjema med en endelig avklaring i løpet av mars måned, sier Sperre til DN. (Vilkår)

Vet du hva mansplaining er?
På She-konferansen i Oslo møtte DN kvinnelige ledere og entreprenører som har opplevd mansplaining.
02:21
Publisert: