Det har snart gått ti måneder siden Norske Skog fikk nye eiere i det britiske hedgefondet Oceanwood. Selskapet og dets syv papirfabrikker ble lagt ut for salg etter konkursen i det børsnoterte konsernet Norske Skogindustrier asa i slutten av 2017.

Oceanwood og styreleder i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, bedyret at norske arbeidsplasser nå var reddet og at selskapets to fabrikker i Norge, Saugbrugs og Skogn ville bestå.

– Konkurs var aldri et alternativ for Saugbrugs, sa Ombudstvedt da han viste Oceanwood-direktør John Chiang rundt på den tradisjonsrike fabrikken i Halden i mai i fjor.

Et brev fra Saugbrugs-ledelsen til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tyder imidlertid på at ting har endret seg.

«Saugbrugs er en av de mest moderne, teknologisk avanserte, energieffektive og miljøvennlige papirfabrikkene i verden. Likevel har økte kostnader over de siste årene, hovedsakelig knyttet til kraft og tømmer, medført at Saugbrugs har falt bak konkurrentene i konkurransekraft, og per i dag er fabrikken en av de minst konkurransedyktige i Europa», skriver fabrikksjef ved Saugbrugs Kjell-Arve Kure i brevet.

«En industriell ulykke»

Kure påpeker videre at nær 15 prosent av produksjonskapasiteten i Europa ble stengt ned i 2017.

«Når etterspørselen faller er det de minst konkurransedyktige fabrikkene som stenges. Det ville være en industriell ulykke for regionen rundt Østfold og treforedling i Norge om Saugbrugs må legges ned», skriver Kure videre.

Det globale markedet for avis- og magasinpapir har vært i kraftig nedgang de siste årene og dette, i kombinasjon med for mye gjeld, var mye av grunnen til at Norske Skogindustrier ble slått konkurs rett før jul 2017.

Grunnen til at Saugbrugs nå truer med nedleggelse er at Miljødirektoratet har gitt fabrikken avslag på full CO2-kompensasjon. Denne kompensasjonen har nesten fullt ut blitt avkortet av myndighetene siden 2013.

– Saugbrugs vil, som følge av avkortning i CO2-kompensasjon, årlig tape mellom 60 og 80 millioner kroner avhengig av CO2-kvoteprisen. Dette utgjør en betydelig konkurranseulempe for Saugbrugs, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog.

Truer med satsing i Europa

Fabrikksjef Kjell-Arve Kure påpeker i sitt brev til miljøministeren at CO2-kompensasjon og krafttilgang er to av de viktigste utfordringene for Saugbrugs i tiden som kommer.

«Enten må Saugbrugs ha konkurransedyktige rammebetingelser som gir grunnlag for å investere betydelige midler i å bygge alternativ treforedlingsvirksomhet, slik at treforedling kan fortsette på Saugbrugs også når etterspørselen etter papir reduseres. Eller så må investeringer gjøres i andre fabrikker som er mer konkurransedyktige – som for tiden er de fleste andre fabrikker i Europa», skriver Kure i brevet til Ola Elvestuen.

Årsaken til at Miljødirektoratet har valgt å avkorte nesten all CO2-kompensasjon til Saugbrugs er en gunstig kraftkontrakt som ble inngått i 1998, som ikke hadde et CO2-element i seg.

Norske Skog Saugbrugs sluttet imidlertid å nyte godt av denne kraftkontrakten da fabrikken ble skilt ut i et eget selskap i 2013. Samtidig inngikk Saugbrugs en ny kraftkontrakt med Statkraft til markedsmessige betingelser som indirekte hadde et påslag for kvoteprisen på CO2. Dermed skulle fabrikken være kvalifisert til å motta kompensasjon.

– På Elvestuens bord

Norske Skog ba i 2015 derfor om å få vedtaket omgjort, men Miljødepartementet valgte å opprettholde avkortningen fordi den gamle kraftkontrakten fortsatt var eiet av morselskapet Norske Skogindustrier, og at datterselskapet Saugbrugs derfor fortsatt teoretisk sett kunne dra nytte av den.

Men når Norske Skogindustrier ble slått konkurs rett før jul i 2017 forsvant også denne teoretiske muligheten. Derfor ber Norske Skog Saugbrugs nå på nytt om at avkortningen av CO2-kompensasjonen oppheves.

Carsten Dybevig forteller at Saugbrugs den 15. februar fikk vite at Miljødirektoratet opprettholder sin tidligere beslutning om avkortning. Men direktoratet åpnet samtidig for at miljødepartementet kunne omgjøre beslutningen.

– Dermed ligger saken nå på statsråd Ola Elvestuens bord, sier Dybevig.

Ordfører i Halden, Thor Edquist (H), forteller at Elvestuen for noen måneder siden var på omvisning på Saugbrugs.

– Han fikk en grundig gjennomgåelse av hvor miljøvennlig produksjonen er, og all utvikling som er gjort for å finne nye bruksområder for trefibre. Skog er en fornybar ressurs, og dette er produksjon vi kan leve av etter oljen, sier Edquist

Han kan ikke forstå Miljødirektoratets avslag på Norske Skogs søknad.

– Vi håper nå at miljøministeren utviser bedre skjønn enn direktoratet, sier Edquist.

– Alvorlige konsekvenser

Carsten Dybevig påpeker at det ikke er uenighet om at Saugbrugs kvalifiserer til kompensasjon.

– Saugbrugs er en av verdens mest klimavennlige papirfabrikker med et tilnærmet nøytralt CO2-fotavtrykk, og fabrikken bruker i all vesentlighet fornybar kraft i produksjonen, sier Dybevig.

– Det er de med dårligst konkurransekraft som vil ryke først, sier hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ved Norske Skog Saugbrugs.
– Det er de med dårligst konkurransekraft som vil ryke først, sier hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ved Norske Skog Saugbrugs. (Foto: Javad Parsa)

Han understreker at en beslutning om å omgjøre avkortingen ikke vil gi tilbakevirkende kraft for Saugbrugs’ kompensasjon i 2017 og tidligere år, og ikke skape presedens for andre aktører.

– Dersom avkortningen videreføres kan det få alvorlige konsekvenser for fabrikken i Halden med sine 450 arbeidsplasser og 50 lærlingplasser, sier Dybevig.

Lar seg ikke skremme

Hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen ved Norske Skog Saugbrugs lar seg ikke skremme av at ledelsen ved fabrikken truer med nedleggelse, men håper myndighetene sørger for bedre rammebetingelser.

– Alt handler om konkurransekraft. De siste årene har etterspørselen etter magasinpapir falt med mange millioner tonn årlig. Det er de med dårligst konkurransekraft som vil ryke først, sier Kristiansen.

– Så godt som alle fabrikkene vi konkurrerer med internasjonalt får CO2-kompensasjon. Hvis ikke vi får det samme, så må vi finne en annen måte å hente inn igjen de 80 millioner kronene på, og det er utfordrende, legger han til.

Ifølge Kristiansen har det vært en god dialog med ledelsen og de nye eierne etter at Oceanwood kom inn i fjor vår. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette er den nye Norske Skog-eierens planer
Tirsdag viste Norske Skog-ledelsen den nye eieren av konsernet rundt på papirfabrikken Saugbrugs i Halden.
01:22
Publisert: