Privatinvestor Rikard Storvestre har vært største private eier i den kriserammede papirprodusenten Norske Skog, med en andel på rundt 3,6 prosent av aksjene. Nå har han solgt seg helt ut – med tap.

– Jeg har solgt alt. Det var bare å rømme skuta, sier Storvestre.

Norske Skog har slitt med svakere etterspørsel etter sine hovedprodukter, avis- og magasinpapir, og har i lengre tid forsøkt å få kreditorene – obligasjonseierne – med på en refinansieringsløsning. 

Storvestre var tidligere i år svært misfornøyd med tidligere konsernsjef Sven Ombudstvedt, som tidligere i år solgte seg ut av selskapet. Dette fikk aksjekursen til å rase og påførte Storvestre et papirtap på nærmere ti millioner kroner bare på et par dager.

– Han er en mann av liten ære, sier Storvestre nå, noen måneder senere.

DN har vært i kontakt med Sven Ombudstvedt, som ikke ønsker å kommentere Storvestres uttalelser. Ombudstvedt forsvarte i ettertid aksjesalget med at han solgte for å få gjeldseiere til å samarbeide om en redning av Norske Skog. 

Storvestre har brukt den siste måneden på å kvitte seg med aksjer i Norske Skog. Inntil begynnelsen av juli var han blant selskapets største aksjonærer, med over tre prosent av aksjene og ti millioner aksjer. Én måned senere sitter han uten aksjer.

– Det mest fornuftige for selskapet nå er å melde oppbud og slå morselskapet konkurs, og bli kvitt gjelden, mener Storvestre.

Tapte 15 mill.

Storvestre anslår at han har tapt rundt 15 millioner kroner på investeringen i Norske Skog.

– Men nå er det blitt sånn at man tar opp et kredittkortlån for å betale et annet, sier han.

Sent fredag kveld meldte Norske Skog at det er blitt enige med noen av sine långivere om å skyve renteforfall for andre gang, fra 30. juli til 11. august. For ett av lånene skyver imidlertid Norske Skog på to millioner euro i renter, selv om obligasjonseierne ikke har gått med på noen «stillstand» i avtalen. Det betyr at selskapet er i mislighold av lånet.

Styreleder i Norske Skog, Henrik Christensen, bekreftet i helgen overfor DN at lånet med forfall i 2026 er i mislighold. Det kan føre til konkurs.

– Dersom vi ikke får kreditorene til å bli enig om en løsning med konvertering av gjeld, så er konkurs for morselskapet nær sagt uunngåelig, sa Christensen. 

Misligholdet kan ifølge selskapet medføre at lånet og enkelte av selskapets øvrige lån kan bli erklært forfalt, og «kan ha andre konsekvenser som er utenfor selskapets kontroll», ifølge et brev fra selskapet fredag kveld.

Gir ikke opp

Til tross for den usikre finansielle situasjonen, gir ikke alle aksjonærene opp.

– Aksjene er rimelige om dagen, vet du, sier Bertel Otto Steen (69) til DN.

Investoren, som er en av arvingene av bilkonsernet Bertel O. Steen, har den siste uken økt sin aksjebeholdning i Norske Skog fra 8,5 millioner aksjer til ti millioner aksjer. Med det er han nest største aksjonær i selskapet.

På Oslo Børs verdsettes Norske Skogs egenkapital til bare litt mer enn 100 millioner kroner.

Steen forklarer aksjekjøpet, som skjer gjennom selskapet Ses as, med at han har tro på at Norske Skog skal komme seg gjennom de vanskelige tidene.

– I den bransjen faller tilbudet av papir fortere enn etterspørselen synker. Norske Skog har en av de mest konkurransedyktige maskinene i verden, og jeg tror selskapet vil komme til å klare seg veldig bra – til tross for at det finansielle er uoversiktlig om dagen, sier Steen.

Ny stillstand

Norske Skog har nå frist til 11. august med å finne en løsning, etter å ha fått støtte fra blant annet eierne i det viktige pantsikrede obligasjonslånet til dette. Selskapet regner med at det innen denne fristen blir inngått en ny langsiktig stillstands-avtale. Det haster for selskapet, som ved utgangen av juni hadde en negativ egenkapital på en halv milliard kroner.

Norske Skog mottok 26. juli et forslag fra en komité som representerer de pantsikrede obligasjonseierne, som tilbyr et sikret lån på 15 millioner euro, og øvrig finansiering. Norske Skog vurderer nå om det skal takke ja til denne finansieringen. 

Gruppen har også foreslått en refinansieringsløsning som innebærer at de overtar 75 prosent av aksjene i selskapet, der lånet byttes inn til en premie på 5,9 prosent over pålydende verdi – samt rentene. Dagens aksjonærer vil sitte igjen med en eierandel på fem prosent med denne løsningen. Deretter gjøres det en kapitalinnhenting på 70 millioner euro, eller 650 millioner kroner, der långiverne og dagens aksjonærer gis anledning til å delta.  (Vilkår)