Tirsdag morgen kom nyheten om at 65 prosent av de sikrede obligasjonseierne i Norske Skog støtter styrets redningsforlag. Selskapet trenger imidlertid støtte fra ytterligere ti prosent av de sikrede obligasjonseierne for å nå akseptgrensen på 75 prosent.

Tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt, som nå representerer flere av de sikrede obligasjonseierne i Norske Skog, tror at selskapet har en god mulighet til å få på plass tilstrekkelig støtte blant de sikrede kreditorene.

– I seniorgruppen er det nok en god mulighet til å nå målet. 65 prosent er allerede et høyt tall og det er kun ti prosent igjen. Det kreves nå kun at én tredel av de resterende obligasjonseierne i den sikrede gruppen samtykker til forslaget, og dette tror jeg at er oppnåelig, sier Ombudstvedt til DN

De usikrede kreditorene blir avgjørende

Den største utfordringen for Norske Skog er ifølge Ombudstvedt at selskapet også trenger 75 prosent støtte blant de usikrede obligasjonseierne i selskapet.

– Vi har foreløpig ingen indikasjon på hvor mange av de usikrede obligasjonseierne som støtter styrets forslag. Det er derfor også foreløpig høyst usikkert om styret vil oppnå tilstrekkelig støtte for sitt forslag, sier Ombudstvedt.

Han understreker at det er vanlig i denne typen prosesser at de usikrede kreditorene venter så lenge som mulig med å vise sine kort og stadfeste sitt standpunkt.

– Vi kan derfor ikke si noe sikkert om de usikrede obligasjonseierne før fristen for å akseptere forslaget går ut på fredag, sier Ombudstvedt.

Foretrekker styrets forslag

Han påpeker at de usikrede obligasjonseierne er en veldig mangfoldig og diversifisert gruppe og at det dermed er vanskelig å forutse hvordan de vil agere. Mange store amerikanske og europeiske hedgefond er ifølge Ombudstvedt blant eierne i de usikrede obligasjonene.

Obligasjonseierne som allerede har gitt sin støtte til styrets redningsplan er ifølge Ombudstvedt fornøyde med prosessen de siste ukene.

– Vi synes det har vært en positiv dialog med styret og selskapet, sier Ombudstvedt

Han slår fast at styrets redningsplan nå er det foretrukne utfallet for de sikrede obligasjonseierne.

– Vi opplever at dette er det alternativet som er best skikket til å sikre videre drift at Norske Skogs fabrikker, sier Ombudstvedt.

Mangel på støtte fører til konkurs

Han understreker imidlertid at fortsatt drift også vil være et mål ved en eventuell konkurs.

– Men styrets forslag er nok en mer elegant løsning på selskapets vanskelige situasjon og det er en fordel for alle dersom det blir enighet om denne løsningen, sier Ombudstvedt.

Dersom styret i Norske Skog ikke har fått tilstrekkelig støtte blant sikrede og usikrede långivere innen fredag klokken 17 går det mot konkurs for selskapet.

– Det er opp til selskapets styre å bestemme hva som skjer dersom tilstrekkelig enighet ikke blir oppnådd, men det står veldig tydelig i dagens børsmelding at det går mot insolvens og pantetiltredelse dersom det ikke blir enighet, sier Ombudstvedt. (Vilkår)

Moods of Norway-gründer i 2011: – Med blendende norsk natur og et rosa badekar kan det aldri gå feil
På det meste var Moods of Norway verdsatt til 540 millioner kroner. Så gikk de konkurs. I 2011 møtte DN gründerne bak det norske motehuset på en rosa båt for å snakke om suksessen. Les historien om klesmerket i lenken under.
03:26
Publisert: