Fristen for å godta styrets redningsplan i det kriserammede papirkonsernet Norske Skog gikk egentlig ut fredag ettermiddag. Men 15 minutter før fristens utløp, ble den utsatt med totalt fire dager, til tirsdag klokken 17.

Etter det DN kjenner til, skal de sikrede obligasjonseierne, den såkalte seniorgruppen, ha lansert et nytt løsningsforslag kort tid før fristen gikk ut fredag ettermiddag. Forslaget ble sendt direkte til styret. Det sier en kilde som representerer seniorgruppen til DN.

– Det har vært kontakt mellom de ulike kreditorgruppene og styret i løpet av helgen, senest søndag kveld, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt.

Han representerer en gruppering av sikrede obligasjonseiere i papirkonsernet.

Ifølge Ombudstvedt går nå alle forhandlingene gjennom styreleder Christen Sveaas og resten av Norske Skog-styret.

Fastlåste forhandlinger

DN har også snakket med en representant for de usikrede kreditorene i Norske Skog, den såkalte juniorgruppen. Denne talspersonen, som jobber for et internasjonalt forvaltningsselskap med base i USA, beskriver forhandlingssituasjonen i Norske Skog som svært fastlåst.

– Vi har vist stor villighet til å forbedre våre betingelser, blant annet ved å forplikte oss til å investere ny egenkapital. Selskapet har i til en viss grad vært positive, men vi har ikke fått mye støtte blant de sikrede obligasjonseierne, sier talspersonen, som ber om å få være anonym.

Det største stridsspørsmålet i forhandlingene mellom junior- og seniorgruppen er ifølge talspersonen knyttet til utstedelsen av såkalte «warrants», det vil si kjøpsopsjoner med lang løpetid.

Juniorgruppen foreslo i sin redningsplan å utstede warrants tilsvarende 20 prosent av selskapets kapital til seg selv og aksjonærene.

Krangler om oppsiden

Styrets forslag inneholder ingen slik opsjonsutstedelse og de sikrede obligasjonseierne har ikke ønsket å utstede warrants.

– Seniorgruppen har vært veldig opptatt av å beholde sin oppside, og har ikke vært villig til å gi noe som helst på dette punktet, sier talspersonen for juniorgruppen til DN.

Utstedelse av warrants vil gi de usikrede kreditorene, juniorgruppen, en større del av oppsiden dersom Norske Skog gjør det bra etter restruktureringen.

Norske Skog har vært i en veldig turbulent situasjon de siste årene, og det er knyttet stor usikkerhet til hvor lønnsom den underliggende virksomheten i selskapet faktisk er. Det er derfor vanskelig å vite hvilket drifteresultat før avskrivninger (ebitda) selskapet vil oppnå i årene som følger en eventuell restrukturering. Dette tallet er helt avgjørende for å kunne si noe om verdsettingen av selskapet, og det er denne usikkerheten rundt verdsettingen som ligger bak juniorgruppens ønske om warrants.

Uenige om verdsetting

I tillegg til warrants er de to kreditorgruppene, etter det DN kjenner til, uenige om til hvilken verdsetting den nye kapitalen skal tilføres selskapet. Seniorene ønsker at kapitalen skal tilføres på en høyere verdsetting enn det juniorene ønsker.

Styreleder Christen Sveaas, som også er Norske Skogs største aksjonær, har ikke ønsket å kommentere den pågående prosessen siden fristen ble utsatt fredag ettermiddag.

– Situasjonen nå er at fristen er forlenget, og vi holder på. Noe mer kan jeg dessverre ikke si på det nåværende tidspunkt, sa Sveaas til DN fredag kveld.

Mandag har DN stilt den profilerte investoren spørsmål om hva som har skjedd i løpet av helgen og om det har vært noen fremskritt i forhandlingene.

– Disse spørsmålene kan jeg i dag ikke besvare. Når vi har noe å melde vil selskapet sende børsmelding, svarer Sveaas.

Heller ikke ledelsen i Norske Skog ønsket å kommentere denne saken mandag.(Vilkår)

Her starter skytingen
Under en konsert med countryartisten Jason Aldean i Las Vegas starter noen å skyte på publikum .
01:30
Publisert: