Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt har solgt alle sin aksjer i papirprodusenten Norske Skog, tilsvarende en verdi på nesten fire millioner kroner.

Det viser en børsmelding fra papirprodusenten Norske Skog sendt ut onsdag kveld.

Nyheten om at konsernsjefen dumpet eget selskap sendte aksjen kraftig ned torsdag morgen. 

Aksjen var ned rundt 30 prosent på morgenkvisten.

Ombudstvedt ønsket ikke å kommentere salget overfor Dagens Næringsliv onsdag kveld og henviser til kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig.

– Dette har sammenheng med at ledelsen har fått innskrenket mandat fra aksjonærene og obligasjonseierne til å finne en bærekraftig rekapitalisering av selskapet. Og det er en reaksjon eller et signal i forhold til det, sier Dybevig.

Dybevig viser til at Norske Skog-ledelsen fremforhandlet en omfattende restrukturering av gjelden i 2016 hvor den ble redusert med 1,5 milliarder kroner, og egenkapitalen ble styrket tilsvarende.

– Kan ses i sammenheng med aksjesalget

– Gjelden i selskapet er fortsatt høy og rentekostnadene er for høye, og vi har et forfall i 2019. Ledelsen la frem et gjennomarbeid og balansert utkast til refinansiering i januar 2017, og i denne forbindelse hadde ledelsen og styret tilstrekkelige fullmakter fra aksjonærene til å gjennomføre planen. Men den fikk ikke nok støtte blant gjeldsinvestorene til å kunne bli gjennomført, sier Dybevig.

Skal Norske Skog få tilstrekkelige midler til å finansiere nye, grønne vekstprosjekter samt ha en bærekraftig, langsiktig balanse, trenger selskapet en kraftig reduksjon i gjelden, poengterer Dybevig.

– På en måte er handlingsrommet og verktøykassen til ledelsen innskrenket, og det gjør at dette kan ses i sammenheng med aksjesalget som nå er gjort, sier Dybevig.

– Hva slags signal er dette til eiere og investorer?

– Jeg kan ikke uttale meg på vegne av hverken gjeldsinvestorene eller aksjonærene. Sven Ombudstvedt har fortsatt tro på selskapet, bransjen og fremtiden, sier Dybevig.

– Likevel selger han. Hvordan skal dette tolkes?

– Det kan ikke jeg tolke, sier Dybevig.

– Rentekostnadene er for høye

Papirprodusenten Norske Skog gikk så vidt i pluss på selve driften i første kvartal, men resultatet ender i minus etter at selskapets store rentekostnader er tatt med. Det tyner den allerede lave egenkapitalen i selskapet, som dermed falt fra 184 millioner kroner ved årsskiftet til 39 millioner kroner ved utgangen av mars. Egenkapitalen utgjør dermed kun 0,4 prosent av selskapets samlede kapital.

– Rentekostnadene er for høye, de krever for mye kontanter, sa konsernsjef Sven Ombudstvedt på en webcast onsdag morgen. Norske Skog hadde ved utgangen av mars en netto rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner, opp nesten 100 millioner kroner siden nyttår som følge av valutakursutviklingen.

Norske Skog hadde et kriseår i 2016, et år som startet med negativ egenkapital og en netto rentebærende gjeld på nesten ti milliarder kroner, men fikk i løpet av året på plass en avtale med obligasjonseierne om en redningsplan.

Selskapet varsler nå effektiviseringstiltak og kostnadskutt som skal bedre årsresultatet med en halv milliard kroner. Selskapet melder også at det skal fortsette arbeidet med å bedre den finansielle stillingen og komme til enighet med aksjonærer og obligasjonseiere om nok en gjeldsrestrukturering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.