Tirsdag morgen gjennomføres første skiftesamling i konkursboet Norske Skogindustrier asa. Det børsnoterte papirkonsernet slo seg selv konkurs 19. desember etter at en langvarig kamp for å finne en refinansieringsløsning for det gjeldstyngede konsernet ikke førte frem.

– Hovedjobben til bostyret har bestått i å forstå boets finansielle posisjon, og å forsøke å inngå avtaler med datterselskapet Norske Skog as om salg eller overtagelse av alle driftskritiske eiendeler, sier bostyrer Tom Hugo Ottesen til DN i forkant av tirsdagens skiftesamling.

Papirkonsernets operative virksomhet er videreført i datterselskapet Norske Skog as som eier konsernets syv papirfabrikker. Aksjene i dette selskaper er nå lagt ut for salg for å dekke Norske Skogs milliardgjeld. Det er de internasjonale investeringsbankene Citibank og Evercore som nå jobber med å gjennomføre denne auksjonsprosessen.

Bud fra flere selskaper

Fristen for å sende inn indikative bud for Norske Skog as gikk ut i forrige uke.

DN snakket mandag ettermiddag med en representant for Evercore. Personen ønsker ikke å stå frem med navn, men sier at det har vært «robust» interesse for Norske Skogs fabrikker og at det er mottatt indikative bud fra «flere» selskaper.

Evercore gikk bredt ut i jakten på mulige kjøpere og hadde allerede i midten av desember identifisert over hundre mulige budgivere for Norske Skog as. Antallet faktiske budgivere er likevel forventet å bli langt lavere.

Som bostyrer spiller Tom Hugo Ottesen en sentral rolle i den pågående auksjonsprosessen og onsdag denne uken skal han til London for å bli informert av Citibank og Evercore om fremgangen i salgsprosessen. I dette møtet vil også de indikative budene som har kommet inn bli lagt frem.

Over ni milliarder i gjeld

– Selv om boets stilling fortsatt ikke er avklart er det boet som formelt sett fortsatt er eier av Norske Skog as. Boet vil derfor ha en sentral rolle i prosessen og vil bli holdt løpende informert om salgsprosessen, sier Ottesen.

Han forteller at bostyret også vil være med å vurdere budene som kommer inn i auksjonsprosessen.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om hvilke krav som vil komme inn, sier bostyrer Tom Hugo Ottesen som er partner og styreleder i advokatfirmaet Kvale.
– Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om hvilke krav som vil komme inn, sier bostyrer Tom Hugo Ottesen som er partner og styreleder i advokatfirmaet Kvale. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Da Norske Skogindustrier asa meldte oppbud hadde selskapet en samlet gjeld på drøyt 9,2 milliarder kroner og eiendeler med en bokført verdi på nær 2,9 milliarder kroner.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om hvilke krav som vil komme inn, sier Ottesen til DN.

Deler av konsernets gjeld kan bli dekket av inntektene fra salget av Norske Skog as, og det er derfor ifølge Ottesen også for tidlig å si noe om hvor stor underdekningen i konkursboet vil bli.

– Det er nå salgsprosessen som det er knyttet mest spenning til. Hvilke budgivere som melder seg her, og hvilken pris som oppnås, blir avgjørende for boets stilling, sier Ottesen.

Neste fase i auksjonen

Evercore og Citibank vil nå starte neste fase i auksjonsprosessen der budgiverne som har meldt interesse for Norske Skog as vil få detaljert innsyn i selskapets operasjonelle og finansielle stilling.

Planen er fortsatt at auksjonsprosessen kan gjennomføres i slutten av februar og at en ny eier av Norske Skog as kan være klar i begynnelsen av mars.

Det pågår imidlertid rettslige prosesser både i USA og Storbritannia som kan skape problemer for denne fremdriftsplanen. Fondet Foxhill Capital Partners har vært kritisk til prosessen knyttet til konkursen og auksjonsprosessen og har satt i gang en rettsprosess i USA for å stoppe denne.

Citibank har selv satt i gang en rettsprosess i Storbritannia for å klargjøre og forankre grunnlaget for auksjonsprosessen. Det er foreløpig ikke klart om disse prosessene kan forhindre en gjennomføring av auksjonen, eller forskyve tidsplanen.

Det var Norske Skogs største långiver, fondet Oceanwood, som til slutt presset frem en konkurs i Norske Skogindustrier asa. Oceanwood har alliert seg med investor Kjell Inge Røkke og hans Aker-konsern for å kunne by på aksjene i Norske Skog as i den kommende auksjonsprosessen. (Vilkår)

Landet ti år for sent
Ved 11.30-tida mandag landet det første ferdige NH90-helikopteret i Norge ti år etter at de var planlagt levert. Helikopteret skal brukes på forsvarets fregatter i Fridtjof Nansen-klassen som ble ferdig for tolv år siden.
01:03
Publisert: