Tirsdag morgen gjennomføres første skiftesamling i konkursboet Norske Skogindustrier asa. Det er konsernets tidligere konsernsjef Lars Sperre som representerer selskapet under skiftesamlingen.

– Den siste måneden har vi i hovedsak jobbet med det operasjonelle. Det er en stor virksomhet vi driver og mange prosesser som må styres, sier Lars Sperre til DN da han er på vei inn til skiftemøtet.

Sperre er nå daglig leder i datterselskapet Norske Skog as som er lagt ut for salg.

Det børsnoterte papirkonsernet slo seg selv konkurs 19. desember etter at en langvarig kamp for å finne en refinansieringsløsning for det gjeldstyngede konsernet ikke førte frem.

Da Norske Skogindustrier asa meldte oppbud hadde selskapet en samlet gjeld på drøyt 9,2 milliarder kroner og eiendeler med en bokført verdi på nær 2,9 milliarder kroner.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert om hvilke krav som vil komme inn, sa bostyrer Tom Hugo Ottesen til DN på mandag.

Aksjonærene får ingenting

Investeringsbankene Citibank og Evercore har nå gjennomført første fase i auksjonsprosessen som har som mål å selge aksjene i datterselskapet Norske Skog as. Det er dette selskapet som eier Norske Skogs syv fabrikker, og som viderefører konsernets operative virksomhet etter konkursen i det børsnoterte konsernet.

– Vi gjennomfører nå en robust salgsprosess der det har vært sterk interesse for Norske Skogs fabrikker, sier Sperre til DN tirsdag morgen.

Han ønsker utover dette ikke å gå inn på detaljer rundt hvor mange bud selskapet har fått inn.

Bostyret, med advokat Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale i ledelsen, heller tirsdag morgen kaldt vann i blodet på alle aksjonærer og usikrede kreditorer i Norske Skogindustrier asa som tror at det kan dryppe penger fra salget på dem.

– Det forventes ikke at nærværende bo vil bli tilført midler i forbindelse med salget av aksjene i Norske Skog as, slår bostyret fast i sin innberetning til Oslo byfogdembete.

Spent på auksjonsprosessen

Bostyret viser til at Norske Skogindustrier asa stiller langt bak i køen for å få dekket sine krav. Først må blant annet alle pantsatte krav på nær tre milliarder kroner i Norske Skog as, og gjeld for rundt 3,8 milliarder kroner i Norske Skog Holding as dekkes.

– Først etter at all slik gjeld er dekket vil eventuelt overskytende av salgssummen for aksjene i Norske Skog as bli tilført nærværende bo, skriver bostyret i sin rapport.

Etter at skiftesamlingen er fullført bekrefter Ottesen dette overfor DN, men han understreker at det fortsatt kan være mulig å få inn penger til konkursboet gjennom fordringene Norske Skogindustrier asa har mot andre selskaper i konsernet.

Bostyrer Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale gjennomfører tirsdag morgen første skiftesamling i konkursboet Norske Skogindustrier asa.
Bostyrer Tom Hugo Ottesen i advokatfirmaet Kvale gjennomfører tirsdag morgen første skiftesamling i konkursboet Norske Skogindustrier asa. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Det er nå salgsprosessen som det er knyttet mest spenning til. Hvilke budgivere som melder seg her, og hvilken pris som oppnås, blir avgjørende for boets stilling, sa Tom Hugo Ottesen til DN på mandag.

Det gjennomføres tirsdag også skiftesamlinger i ytterligere fire konkursrammede Norske Skog-selskaper. Disse er Norske Skog Holding as, Norske Treindustrier as, Lysaker Invest as og Norske Skog Eiendom as

Røkke skal by på fabrikkene

Fristen for å melde seg på budkampen om Norske Skog as gikk ut i forrige uke, og denne uken skal Norske Skogs ledelse og bostyret gå gjennom de indikative budene som er sendt inn sammen med Citibank i London.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange aktører som har meldt seg på i auksjonsprosessen, men det er meldt om «robust» interesse og at «flere» bud har kommet inn.

Det er kjent at Kjell Inge Røkke og hans Aker-konsern vil være blant budgiverne i auksjonsprosessen. Aker har alliert seg med Norske Skogs største långiver, fondet Oceanwood, og har opprettet et selskap der Aker og Oceanwood eier 50 prosent hver. Selskapets formål er å være med i budkampen om Norske Skogs fabrikker.

Det var Oceanwood som til slitt presset frem en konkursprosess i det børsnoterte konsernet, etter at langvarige forsøk på å redde selskapet hadde feilet. (Vilkår)

Fem savnet etter eksplosjon i borerigg
En borerigg i Oklahoma i USA eksploderte mandag.
00:47
Publisert: