Kjøttgiganten Nortura merker nå stort påtrykk av bønder som vil slakte ned buskapen på grunn av den langvarige tørken.

– Situasjonen er dramatisk, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg

Nortura, som er eid av bøndene, har en egen beredskapsgruppe som nå håndterer tørkesituasjonen.

– De som virkelig blir rammet er eierne våre, husdyreierne, og spesielt de som driver med storfe og småfe. En ting er hvordan situasjonen er nå, men fra høsten og frem til ettervinteren er det verst.

– Hadde det ikke vært for bondesolidariteten der bøndene hjelper hverandre, så ville situasjonen vært langt verre.

Til nedfrysing

For Nortura betyr en større nedslakting at en stor andel av kjøttet må fryses ned.

– Dette er en svært uønsket situasjon med tanke på ferskvaresituasjonen. Det som er negativt med nedslakting på denne tiden av året, er at tilførselen er større enn etterspørselen.

Vanligvis er det nettounderskudd på storfe og det er en betydelig biffimport. Nå er situasjonen snudd på hodet ved at det plutselig kan bli for mye storfekjøtt.

– Vi legger vanligvis en plan som er i tråd med etterspørselen for ferskt kjøtt i markedet, men nå som det kommer mye dyr til slakt, må vi fryse inn store volumer. Det er en utfordring. En ting er frysekapasiteten, en annen ting er verdiforringelse med nedfrysing.

Presset bransje

Nortura har de siste årene slitt med overproduksjon både av svin, kylling og lam. Dette har ført til at store varelagre har til dels gått utover lønnsomheten.

– Betyr den tidlige nedslaktingen at det kan bli behov for mer importbiff senere?

– Målet er å produsere gode kvaliteter av frossenvare som er attraktiv i markedet.

Nortura har i flere år hatt presset lønnsomhet. I første tertial, som tradisjonelt er en svak periode for konsernet, fikk Nortura et negativt resultat på 126 millioner før skatt.

– Vi har hatt tynne marginer i kjøttbransjen over tid. Tørkesituasjon vil også utfordre Norturas økonomiske situasjon fremover ved at det vil komme mindre slakt på slutten av året. Selskapet er ikke like berørt som bøndene, påpeker Kolberg.(Vilkår)

Her blir siste rest av skandalebroen sprengt
00:43
Publisert: