Charles Høstlund ny midlertidig konsernsjef i lakseselskapet NRS

Den tidligere konsernsjefen Charles Høstlund i NRS har på ny overtatt sjefsstolen i lakseselskapet Norway Royal Salmon.

Charles Høstlund (midten), er blitt ny midlertidig konsernsjef i i Norway Royal Salmon. Han overtar rollen til Klaus Hatlebrekke (t.v) som går tilbake til å bli konserndirektør for forretningsutvikling.
Charles Høstlund (midten), er blitt ny midlertidig konsernsjef i i Norway Royal Salmon. Han overtar rollen til Klaus Hatlebrekke (t.v) som går tilbake til å bli konserndirektør for forretningsutvikling.Foto: Næss, Øyvind Nordahl
NTSNRSOppdrett
Publisert 25. April 2022, kl. 06.49Oppdatert 25. April 2022, kl. 07.29