Hårek Skotnes og Tom Bjøre hadde betrodde sjefroller i Tine og hos kartonggiganten Tetra Pak.

I en dokumentar i februar 2017 avdekket Dagens Næringsliv hvordan Bjøre gjennom flere år påspanderte hotellopphold, mat og drikke på Tines tidligere innkjøpsdirektør. I flere år hadde Hårek Skotnes en svært innflytelsesrik rolle i innkjøp av Tines melkekartonger.

Lekket konfidensielle opplysninger

Basert på DNs opplysninger valgte Tine umiddelbart å varsle Økokrim, og de to nøkkelpersonene med roller på hver side av forhandlingsbordet ble etter kort tid siktet for korrupsjon.

Dokumentar: Kartongkameratene

På fire år spanderte emballasjeprodusenten Tetra Paks toppselger Tom Bjøre 145 middager og 246 runder med drikkevarer på innkjøpsdirektøren i Tine. I tillegg betalte han spa, gaver og inngangsbilletter.

Les saken her

Nå har Oslo tingrett dømt begge til ett års fengsel for grov korrupsjon. Retten legger til grunn at det har skjedd påspanderinger gjennom 49 «hendelser» til en samlet verdi på 200.000 kroner. De tiltalte ga en uforbeholden tilståelse i retten.

Retten fastslår at skadepotensialet i saken kommer særlig til syne ved at påspanderingene har ledet til at Skotnes har gitt Bjøre konfidensiell informasjon om konkurrenten Elopak.

Bjøre har i avhør forklart at det forelå en underforstått avtale mellom ham og Skotnes om informasjonsdeling om opplysninger som er blitt ansett som konkurransesensitive.

– Skotnes har selv hatt innflytelse på beslutningsprosessen i Tine. Han har også vært i posisjon til å fremsnakke Bjøre og Tetra Pak fremfor Elopak til kolleger. I tillegg er det blitt utvekslet konkurransesensitiv informasjon, fremkommer det i dommen.

Stort skadepotensial

Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg konstaterer at Elopak er taperen som følge av de tette båndene mellom sjefene i Tine og Tetra Pak.

Tingretten mener skadepotensialet er særlig skjerpende fordi det er en sårbar konkurransesituasjon mellom Tetra Pak og Elopak.

– Det er ikke tvil om at Tine og samfunnet for øvrig er tjent med at det er minst én konkurrent til Tetra Pak, påpekes det i dommen.

Retten mener det er grunn til å frykte at Tetra Pak som følge av korrupsjonen er blitt foretrukket som leverandør i enkelte kontrakter, eller at Elopak i andre kontrakter har endt opp med dårligere vilkår enn hva de ellers kunne fått.

På barer og klubber

Økokrim har lagt til grunn at Tetra Pak har dekket Tine-sjefens kostnader til hotellopphold, flyreiser, bespisning, bar/klubb-besøk og ulike arrangementer i Norge og utland gjennom en fireårsperiode.

Skotnes må også betale 200.000 kroner i inndragning.

Både Skotnes og Bjøre har fått en tilståelsesrabatt. Økokrim la ned påstand om fengsel i 11 måneder for Bjøre og 13 måneder for Skotnes inkludert tilståelsesrabatt. Retten har imidlertid valgt å behandle begge likt i straffeutmålingen.

Straffen på ett års fengsel fremstår er i øvre sjikt sammenlignet med andre korrupsjonssaker. Før fratrekk av tilståelsesrabatten er dommen strengere enn det Økokrim la ned påstand om.

Tilståelsessak

Forsvareren til Skotnes, advokat Ann Johnsen, kommenterer dommen på følgende måte:

– Skotnes er av den oppfatning at tingrettens utgangspunkt for straffutmålingen på ett og seks måneder ubetinget fengsel er for strengt. Dette er også høyere enn hva Økokrim la til grunn. Skotnes anser likevel at strafferabatten på 1/3 er riktig.

Forsvareren påpeker at Skotnes har lagt ned mye arbeid i å avklare sakens faktiske omstendigheter, og at han ønsket også å få avsluttet saken på et tidligere tidspunkt.

– Først da Økokrim i høst reduserte tiltalen i tråd med Skotnes’ innsigelser ble det mulig å behandle saken som en tilståelsessak. Ut over dette ønsker han ikke å gå inn på innholdet i dommen, som han nettopp har mottatt, påpeker Johnsen.

I norsk rettspraksis finnes ingen tilsvarende dommer, ifølge aktor Anna Haugmoen Mo i Økokrim.

– Vi mener det er et viktig signal at selv i tilfeller der den enkelte påspandering ikke er stor, så vil det være grov korrupsjon hvis det skjer over lang tid og hyppigheten er høy. Dette dreier seg om usunne tilknytinger, sier førstestatsadvokaten i Økokrim.

DN har ikke oppnådd kontakt med Tom Bjøres forsvarer, advokat Nadia Hall.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Magnus Eidem: –Sikkerheten med mobilbetaling er faktisk litt bedre enn om du betaler med kort
02:29
Publisert: