Norske industriledere melder om en produksjonsnedgang i 4. kvartal 2016, fremdeles drevet av leverandører til olje- og gassektoren.

Det viser konjunkturbarometeret for industrien for fjerde kvartal 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bedre enn ventet

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 4. kvartal 2016 på -0,4, opp fra -5,1 i foregående kvartal. Dette er under det historiske gjennomsnittet på 3,0.

På forhånd var det ventet en indeks på -1, ifølge en sammenstilling av ulike økonomers forventninger gjennomført av Bloomberg.

En indeks over null antyder økt produksjonsvolum i neste kvartal, mens indeksverdier under null antyder nedgang i produksjonsvolumet. Indikatoren er beregnet med utgangspunkt i hva bedriftene svarer om forventet produksjon, ordrebeholdning og ferdigvarelager.

- Det er en positiv endring, men fortsatt en negativ utvikling. Det største negative draget er forbi oss og er allerede kommunisert gjennom oljeinvesteringsplanene som er rapportert inn, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til DN om konjunkturbarometeret. 

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. (Foto: Thomas T. Kleiven)

Han viser til at Norge har to år bak oss med 15 prosent fall i oljeinvesteringene, mens det i år er rapportert inn investeringer tilsvarende et fall på rundt ti prosent.

Flere næringer rammes

- Indikatoren tok seg litt opp, men er fortsatt på den svake siden, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea om tallene.

Nedgangen i kvartalet kommer spesielt fra produsenter av investeringsvarer, som opplevde en ytterligere produksjonsnedgang. Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig følgende næringer, ifølge SSB. 

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. 
Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.  (Foto: Per Ståle Bugjerde)
  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og -installasjon

- Utsiktene for norsk industri er ikke veldig gode, for vi vet oljeinvesteringene kommer til å falle også i år, sier Bruce. 

Han påpeker at kronesvekkelsen hjelper og at det er med tanke på ordreinngangen.

- Det er helt som ventet. Vi venter i sum at det blir relativt svakt år for norsk industri, men forhåpentligvis er vi snart på bunnen og trolig blir 2018 noe lysere.​

Positive forventninger

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 1. kvartal 2017 er totalt sett positive, ifølge SSB. 

Industrilederne melder likevel om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres noe, og det ventes et videre fall i sysselsettingen. Ordretilgangen fra både hjemmemarkedet og eksportmarkedet ventes å øke, og den samlede ordrebeholdning antas også å gå noe opp. Produsentene av innsatsvarer og konsumvarer er optimistiske i sin bedømmelse av det kommende kvartalet, mens produsenter av investeringsvarer er negative, ifølge SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Fredrik (7) trener 12 ganger i uken: Norske idrettsbarn møter spesialisering og oppmøtekrav i ung alder.
– På mandager og onsdager trener jeg tre ganger om dagen, forteller Fredrik Engh (7). – Og om natten? Da drømmer jeg om hockey og fotball.
03:40
Publisert: