Torsdag annonserte det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Aker at de ønsker å by på fabrikkene til konkurstruede Norske Skog sammen med det britiske fondet Oceanwood.

Hovedtillitsvalgt Paul Kristiansen i Norske Skog er glad for interessen Aker og Røkke viser for Norske Skog.

– Det er foreløpig bare et forslag. De sier de har lyst til å kjøpe bedriftene. Hvis de gjør det, så syns jeg det er positivt at vi får inn en norsk industriell aktør som eier. Alle ønsker en avklaring, sier Kristiansen.

«Kom overraskende»

Han har fulgt utviklingen med Norske Skog på innsiden som tillitsvalgt i mange år, og er også styremedlem i Norske Skog. Nyheten om Røkkes interesse for Norske Skog hadde han ikke ventet.

– Skal innrømme at det kom overraskende.

– Og hvordan var reaksjonen på styre på Røkkes forslag?

– Det som sies i styret forblir i styret, sier Kristiansen.

Tror på ny konstellasjon

Styreleder i Norges største skogsamvirke heier på Røkke.

– Jeg har selv opplevd at Kjell Inge Røkke har vist stor interesse for skog, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog.
– Jeg har selv opplevd at Kjell Inge Røkke har vist stor interesse for skog, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog. (Foto: Elin Høyland)

– Det er jeg veldig fornøyd med. Jeg ser på det som positivt, sier Olav Breivik, i Viken Skog.

Viken Skog er landets største skogeierandelslag for over 10.000 skogeiere og er en meget viktig råvareleverandør til Norske Skogs to fabrikker i Norge.

Breivik understreker at trusselen om at Norske Skog asa kan bli slått konkurs dersom Røkke overtar bedriftene gjennom selskaper Norske Skog as ikke får noe skadevirkning for bedriftene og de ansatte.

– Det vil ikke påvirke så mye. Likvidene og pengene ligger i Norske Skog as. Og det selskapet har penger til å betale råvarene, sier Breivik.

Breivik mener Røkke og Akers inntog i Norske Skog kan føre til at uvissheten rundt selskapet blir avsluttet.

– Jeg håper vi kan få en ny eierkonstellasjon i Norske Skog i løpet av første kvartal 2018, sier Breivik.

«Han ser muligheter»

I høst oppfordret Viken Skog at skogeierne leverte tømmer til den kriserammede bedriften. Ledelsen i skogsamvirket understreket at det var Viken Skog som tok risikoen og betalte skogeierne for råvareleveransene.

Norske Skog «ain't big enough» for både Sveaas og Røkke dn+

– Vi har slått ring rundt Norske Skog og stilt spørsmålet, hva er alternativet? Enkelte leverandører har eksempelvis valgt ikke inngå store nok avtaler med Norske Skog, sier Breivik.

– Ble du overrasket at Aker og Røkke går inn i Norske Skog?

– Det overrasker ikke meg. Jeg har selv opplevd at Røkke har vist stor interesse for skog. Han ser muligheter og er en «doèr». Og det er nettopp det vi trenger i Norske Skog. Nå kan selskapet også få midler til investere for å videreutvikle konsernet. Eksempelvis har Saugbrugsforeningen mye kjemikompetanse som nå kan utnyttes, sier Breivik.

«Står selvsagt bak Sveaas»

Ledelsen i skogsamvirket Allskog i Trøndelag foretrekker at styreleder Christen Sveaas i Norske Skog asa klarer å finne frem en løsning for det kriserammede papirkonsernet.

– Som aksjonær i Norske Skog står vi selvsagt bak Sveaas og styrets arbeid. Slik sett forventer vi at det finnes rom for selskapets eksisterende aksjonærer, sier administrerende direktør Snorre Furberg i Allskog.

Allskog har en eierandel på 1,9 prosent i Norske Skog og var aktiv da papirkonsernet ble etablert under navnet Nordenfjeldske Treforedling i 1962. Allskog er i dag en viktig råvareleverandør til Norske Skog – spesielt fabrikken på Skogn.

Furberg legger til at det aller viktigste er at det blir en løsning på refinansiering av Norske Skog.

– Dersom Akers inntreden kan bidra til det, så er det flott. Samtidig er vi opptatt av at de norske bedriftene kommer på norske hender, sier Furberg.(Vilkår)

Dette skjer i Norske Skog
Bård Bjerkholt kommenterer: Dette skjer i Norske Skog.
02:06
Publisert: