23. november overrasket investor Kjell Inge Røkke alle med å kaste seg inn i kampen om Norske Skog, det kriserammede papirkonsernet som hadde vaklet på konkursens rand i månedsvis. Det Røkke-kontrollerte investeringsselskapet Aker hadde alliert seg med Norske Skogs største sikrede långiver, Oceanwood.

Planen var at Oceanwood skulle presse frem en konkurs i det børsnoterte konsernet Norske Skogindustrier asa, og at Aker skulle hjelpe Oceanwood med å by på Norske Skogs papirfabrikker i det påfølgende konkurssalget.

Da samarbeidet ble offentliggjort ble Aker presentert som en industriell eier som i lang tid har lett etter riktig tidspunkt for å investere i Norske Skog. Aker-sjef Øyvind Eriksen slår nå imidlertid fast at Aker ikke er nødt til å lykkes i den kommende auksjonsprosessen for å få et økonomisk utbytte fra samarbeidet.

– Skulle andre by mer enn oss vil Aker ende opp med en hyggelig gevinst for noen måneders arbeid, sier Eriksen i et intervju som publiseres i DN senere i julen.

Aker har ikke åpnet lommeboken

Aker og Oceanwood har opprettet et nytt selskap, Bidco, der de to selskapene eier 50 prosent hver. Det er dette selskapet som skal by på aksjene i Norske Skog as når auksjonen gjennomføres på nyåret. Det er Norske Skog as som eier det konkursrammede papirkonsernets syv fabrikker.

Aker har foreløpig ikke investert penger i samarbeidet, men vil måtte bidra med finansiering dersom Bidco lykkes med å legge inn det høyeste budet. Oceanwood har på sin side allerede investert rundt tre milliarder kroner i Norske Skogs sikrede gjeld.

Få dager etter at samarbeidet mellom Aker og Oceanwood ble kjent hadde Norske Skogs styreleder Christen Sveaas og konsernsjef Lars Sperre en telefonkonferanse med Øyvind Eriksen og Aker-eier Kjell Inge Røkke. Formålet med møtet var ifølge Sveaas å skape klarhet rundt i hvor stor grad Aker og Oceanwood har sammenfallende interesser.

– Som långiver ønsker jo Oceanwood å få høyest mulig pris for fabrikkene i auksjonen. De har jo allerede investert betydelige summer i selskapets gjeld. Men som en ny industriell investor ønsker jo Aker å betale lavest mulig pris for papirfabrikkene, sa Sveaas til DN på tirsdag.

Kan bidra til å presse opp prisen

Ifølge Sveaas forsikret Aker om at selskapet har sammenfallende interesser med Oceanwood. Det bekrefter nå Aker-sjef Øyvind Eriksen overfor DN.

– Gjennom avtalen med Oceanwood er våre industrielle ambisjoner og økonomiske interesser felles. Det gjenstår selvsagt å se om det er vi eller andre som blir fremtidig eier i Norske Skog, sier Eriksen til DN

Det er i en forlengelse av dette at Eriksen påpeker at Aker er sikret et økonomisk utbytte fra samarbeidet med Oceanwood selv om partnerskapet ikke lykkes med å kjøpe Norske Skogs fabrikker.

Eriksen og Aker ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan avtalen er skrudd sammen.

Jo høyere pris som oppnås i auksjonen jo bedre dekning får Oceanwood og de andre Norske Skog- kreditorene for sine krav i konkursboet. Avtalen mellom Aker og Oceanwood sikrer trolig at Aker får betalt dersom deres felles bud bidrar til at andre byr mer, og at prisen drives opp.

Heier på Aker

Største aksjonær og styreleder Christen Sveaas i konkursrammede Norske Skogindustrier har tidligere sagt at han tror på Akers ambisjoner som en industriell eier i Norske Skog, men lar seg bekymre av Aker-sjefens uttalelser til DN.

– Jeg mener at Oceanwood først og fremst er interessert i å få pengene sine tilbake, mens jeg antok at Aker hadde en langsiktig industriell interesse i Norske Skog. Muligens innebærer Eriksens uttalelser at Aker også er en kortsiktig finansiell investor, og det er jo litt synd for Norske Skog synes jeg, sier Sveaas.

Han heier nå på Aker og Oceanwood i den kommende auksjonsprosessen.

– Jeg håper Aker og Oceanwood legger inn det høyeste budet. Aker har jo tilkjennegitt at de lenge har vært interessert i Norske Skog, og nå har de sjansen, sier Sveaas.

Det er investeringsbanken Evercore som under oppsyn av Citibank skal gjennomføre den kommende auksjonsprosessen. Evercore har identifisert rundt 100 potensielle kjøpere, men antallet reelle budgivere blir trolig langt lavere.(Vilkår)

Vet du hvem Norges rikeste arvinger er?
Hvordan er det å arve milliarder? Les intervjuet med arvingene i lenken under.
03:58
Publisert: