Aker-eier og styreleder Kjell Inge Røkke har i dag sendt sitt årlige brev til sine aksjonærer. Her kan du lese noen av høydepunktene:

Her kan du lese brevet i sin helhet.

"X-Trem X-faktor"

Sannhetens regnskap er om vårt aktive eierskap gir aksjonærene en ekstra verdi utover passiv forvaltning. Denne X-faktoren var ekstrem i 2016 – og fra noteringen på Oslo Børs i 2004 har avkastningen til aksjonærene vært mer enn det dobbelte av hovedindeksen OSEBX

Om Det norske-sammenslåingen med BPs norske virksomhet:

På få år har vi tatt spranget opp fra å spille i kretsserien blant oljemygger til å spille i toppen av Champions League blant uavhengige lete- og produksjonsselskaper i Europa.

Om samarbeidet med Aker-sjef Øyvind Eriksen:

Øyvind gjør en formidabel og enestående jobb. Sammen er vi enda bedre enn hver for oss. Der jeg ser en løsning, et mål eller en mulighet, finner Øyvind den kloke og farbare veien.

Om kursoppgangen i Aker BP

Av erfaring vet jeg at store oppturer også har en nedside i sykliske næringer. Jeg legger til grunn at aksjekursen ikke bare peker rett oppover, men gleder meg over det som er oppnådd industrielt og finansielt.

Om Ivar Aasen-leder Bård Atle Hovd

Min erfaring fra ledelse er at en god beslutning med dårlige mennesker sjelden gir et bra resultat. Derimot kan en dårlig beslutning med dyktige mennesker gi et godt resultat. Det siste skjedde i Ivar Aasen-prosjektet. Bård Atle er hard og tøff i klypa. Jeg ga han mye tyn i starten av prosjektet, men han leverte imponerende. Jeg «bøyer meg i hatten» for prosjektlederen og hele teamet.

Om utbyggingskostnadene

Når oppturen kommer skyter kostnadene i været. Jeg frykter at det samme skjer igjen. Om to-tre år kommer mest sannsynlig en ny oppgang, og på det tidspunktet er det sannsynlig at leverandørene vil mangle nødvendig kapasitet og kompetanse. Det fører erfaringsvis til kostnadsvekst – selv om de fleste i dag snakker om det motsatte.

Om offshorekrisen

Det er trist å se hvor mye penger som er tapt i bransjen for offshore servicefartøy (OSV). I ettertid er det lett å se at tradisjonsrike rederfamilier overinvesterte. Vi i Aker har spurt oss selv om det var hodeløse investeringsbeslutninger og/eller kundekrav som gjorde nybygg påkrevd for å kunne by på kontrakter?

Om samarbeid med John Fredriksen

Vi tror timingen er riktig for å spille en rolle i konsolideringen av OSV-markedet, men sikre er vi ikke. I Aker ser vi frem til å samarbeide med John Fredriksen og hans system i restruktureringen av et selskap som i dag omfatter 154 skip fra Solstad, Rem, Farstad og Deep Sea Supply. Med den kunnskapen og erfaringen kunne vi ikke fått en bedre partner enn John. Men «warning given»: Dette er en investering for de risikovillige.

Kjell Inge Røkke samarbeider med John Fredriksen. 
Kjell Inge Røkke samarbeider med John Fredriksen.  (Foto: Ida von Hanno Bast/Elin Høyland)

Om å ha solgt seg ut av fisk

Jeg takker for min reise i norsk hvitfisknæring gjennom 20 år, og takken går spesielt til fiskere, ansatte og støttespillere. Tidvis har det vært mye kritikk og støy. Har Aker og jeg vært feilfrie som aktører på sjø og land? Nei. Har vi prøvde å gjøre det rette for å skape lønnsomme arbeidsplasser i trålrederiet, og fremtidsrettede virksomheter og arbeidsplasser i foredlingsanleggene? Ja. Jeg ønsker alle ansatte i Norway Seafoods og Havfisk lykke til på ferden. Jeg savner dere allerede – skitt fiske.

Om transaksjoner i 2017

Akers leverandørbedrifter er attraktive. Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene, aksjonærene og ansatte. Vi er åpne for å bygge større og sterkere selskaper sammen med andre, eller selge oss delvis eller helt ut. Aker kan gjerne være en mindre aksjonær i noe større som er industrielt riktig. Å skape sterkere industrielle enheter til beste for bedriftene og deres kunder, er en del av Akers arv og fremtid. Det er gjennom transaksjoner Aker har skapt de største aksjonærverdiene. Derfor både håper og tror jeg at det i løpet av 2017 vil skje endringer i eierstrukturen i et eller flere av delvis Aker-eide leverandørselskaper.

Om det grønne skiftet

Et grønt skifte er et ullent og populistisk begrep, og mange snakker om dette som den «nye oljen». Den norske oljenæringen med et internasjonalt nedslagsfelt er bygget opp av det fremste av kunnskaps- og teknologimiljøer i landet, og takket være vannkraftutbygginger på 1900-tallet er Norge et av de landene i verden med høyest andel av rent energiforbruk. Jeg applauderer fornybar energi, men samtidig kommer olje og gass til å være et tyngdepunkt i verdens energimiks i mange tiår fremover. Det gir et stort rom av muligheter for aktører som Aker, Aker BP og våre leverandørbedrifter.

Om elektrifisering på sokkelen

Her er det eieren av ressursene – den norske stat – som bestemmer. Eller sagt på en annen måte: Det er vertskapet som bestemmer hva vi får å spise og drikke, selv om noen har med seg medbrakt. Bare for å ha sagt det: Vi vil fortsette å oppføre oss skikkelig, så vi blir invitert igjen :-)

Det mest ansvarlige Aker BP gjør for fellesskapet er å levere størst mulig overskudd. Jeg mener det er det beste for staten, aksjonærene og miljøet. Noen vil riste oppgitt på hodet over et slikt utsagn. Andre vil vende det døve øret til.

Om skatt og overskridelser på utbygginger

Et velmenende råd til stortingspolitikere som godkjenner alle utbyggingsplaner over 10 milliarder kroner: Dere burde passe bedre på hvem som dere lar låne skattebetalernes kredittkort. Når «overtrekket » er så stort som det har vært, burde det være relevant og interessant å gå åpent gjennom «kontoutskriften» for å lære av det. Ikke overlat til informasjonsavdelinger og spinndoktorer å bortforklare fakta og realiteter.

Om samarbeid i bransjen - og frisører

Vi må unngå bransjeholdninger hvor skalpering belønnes. Med en skarp kniv kan du skjære et stykke hud med hår fra hodebunnen av en fiende som bevis på seier – eller separere hodet fra kroppen. Bruk av andre skarpe redskaper – som kan klippe, stusse, kutte og barbere – kan få kunder, leverandører og partnere til å se bedre ut. Jeg ønsker å forstå de som har skarpe redskaper rundt mitt hode. Jeg har en god tone med frisøren min.

Om krillsatsingen

Til dere som har tro på olje, men er skeptiske til vår satsing på krillolje: Gi oss «the benefit of the doubt».


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

- Jeg har bokset i 70 år
Birger «Biggen» Olsen (86) har fremdeles kraft i slagene.
02:59
Publisert: