Temperaturmålingen i industrien , innkjøpssjefsindeksen norsk PMI, viser en liten nedkjøling siden desember. En av underindeksene overrasker imidlertid  svært postitivt. 

- Det mest oppsiktsvekkende ved den ferske rapporten er at innkjøpslederne nå melder om økt sysselsetting, skriver Svein-Egil Hoberg i Nima, Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk, i en pressemelding. 

Hovedtallet PMI endte på 51,4 i januar, mens sysselsettingsindeksen kom inn på 51,5. 

- Det er det høyeste på to år, kommenterer Hoberg. 


Stor variasjon mellom sektorer

PMI-tallene brytes ikke videre ned, og de kan derfor ikke fortelle hvilke sektorer i industrien som ansetter.

Det er imidlertid fortsatt svært stor forskjell mellom oljerelaterte bedrifter og annen industri. 

Bransjeforeningen Norsk Industri la frem sin konjunkturrapport mandag, og den viser at det er utsikter til nedgang omsetningen i industribedriftene tilknyttet oljenæringene også i år.

For annen industri, som blant annet prosessindustri og produsenter av konsumvarer, venter organisasjonen omsetningsøkning i år. Det vil sørge for at omsetningen samlet sett utvikler seg i moderat positiv retning.

Norges Bank justerte før jul prognosen for oljeinvesteringene i år fra minus fire til minus 11 prosent. I 2016 og 2015 var fallet på rundt 15 prosent.  

Stor usikkerhet

Norsk Industri meldte mandag at deres medlemsbedrifter venter en fortsatt nedgang i sysselsettingen i år, men fortalte også at det er særlig stor usikkerhet knyttet til prognosene. 

Flere av de største medlemmene i Norsk Industri har dels vært usikre på utviklingen i år, dels vegret seg for å sette prognoser på trykk i undersøkelsen. 

Hovedscenariet i rapporten er at veksten i år blir beskjeden, med betydelig utfallsrom både negativt og positivt

Også Hoberg i Nima påpeker at det er usikkerhet knyttet til veksten. 

- Hva britenes Brexit vil føre til, og hvordan Trump sin handelspolitikk vil virke, samtidig som handelen med Kina har kommet på rett kjøl igjen, gir grunnlag for denne usikkerheten, poengterer Hoberg.

Nedgangen rammer enkelte næringer hardt

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde mandag sitt konjunkturbarometer for fjerde kvartal, og det viser at produksjonen falt i norsk industri i årets tre siste måneder. 

Nedgangen i kvartalet kom spesielt fra produsenter av investeringsvarer. Den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren bidrar fremdeles til denne utviklingen og rammer særlig følgende næringer:

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og -installasjon

PMI-delindeksen som angir produksjonsaktiviteten i norsk industri i januar, steg fra 51,5 til 52,1. 


- Produksjonen i industrien viser økt vekst i januar. Med unntak av november har produksjonen vist stabil vekst siden høsten 2015. Dette skulle indikere at nedgangen i oljerelatert virksomhet grunnet reduserte investeringer er kompensert med økning i øvrige industrisegmenter, forklarer Hoberg i pressemeldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.