Forventningsundersøkelser blant innkjøpssjefer, de såkalte PMI-indeksene, blir fulgt svært nøye i finansmarkedene, og fredag kom norsk PMI inn overraskende sterkt: Den steg til 57,1 i november fra 54,8 i oktober.

Dette er den høyeste indeksverdien siden juli, noe som er et klart tegn på at industriaktiviteten akselererer igjen.

Det var oppgang i alle delindeksene, men de viktigste bidragene kom fra ordre- og sysselsettingsindeksene.

Produksjonsindeksen steg til 57,2 i november fra 56,8 i oktober.

Dermed ser det ut til at produksjonsveksten tok seg ytterligere opp i november.

Indeksen utarbeides av Danske Bank Norge og Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima) hver måned.

Flere bedrifter øker produksjonen

Detaljene viser at bedringen i hovedsak skyldes at flere bedrifter nå melder om økende produksjon.

Ordreindeksen steg til 58,5 i november fra 55,6 i oktober.

Dermed økte ordreinngangen raskere enn i oktober.

Detaljene viser at det var en oppgang i ordreindeksene både til hjemme- og eksportmarkedet. Begge delindeksene er nå på sitt høyeste nivå siden juli.

Sterk vekst i sysselsettingen

Sysselsettingsindeksen steg til 55,5 i november fra 52,3 i oktober.

Dette er den høyeste indeksverdien siden mars 2012.

De faktiske industrisysselsettingstallene hadde sin første positive kvartalsvekst på over tre år i tredje kvartal, og disse tallene tyder på at denne trenden vil forsterkes i fjerde kvartal.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 59,0 i november fra 54,6 i oktober.

Dette er den høyeste indeksverdien siden desember 2010, noe som er interessant ettersom lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse.

Tror den svakeste perioden er tilbakelagt

De sterke tallene kom overraskende på markedet:

– PMI kom inn mye bedre enn ventet. Men vi har sett at indeksen kan svinge ganske mye fra måned til måned, og PMI i andre land har vist en klart sterkere utvikling enn produksjonsindeksene har vist. Derfor vil vi være varsomme med å tolke hvor sterke disse tallene egentlig er, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til DN.

Han peker likevel på at PMI-indeksen over tid har vist en viss oppgang for industrien i Norge.

– Det kan virke som den svakeste perioden nå er tilbakelagt, sier Aamdal.

Han tror ikke at det siste kronefallet kan ha hatt så stor gjennomslag for PMI denne gang, men peker på at kronen har holdt seg svak i hele år.

– Så svak krone kan nok ha spilt en rolle. En del bedrifter kan ha blitt mer optimistiske som følge av svak kronekurs, men vi må ikke glemme at norske bedrifter er forskjellige, og det er ikke alle som påvirkes av kronekursen, sier seniorøkonomen.

Kronen er nå på sitt svakeste nivå siden finanskrisen.

Overraskende svake shoppingtall ga torsdag kraftig utslag for kronen, og valutaanalytikere utelukker ikke at kronen kan svekke seg ytterligere frem mot nyttår.

For nordmenn som skal på juleferie i euroland er dette dårlig nytt, men for norske industribedrifter som lever av eksport til europeiske land er den svake kronen i mange tilfeller positivt.(Vilkår)

Gjør fjellturen til konkurransesport
Du slår neppe Malene opp og ned fjell med ski på bena.
01:13
Publisert: