– Regjeringen har nå tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at salgsprosessen av Bergen Engines til TMH må stanses. Dette for å sikre at nasjonale sikkerhetsinteresser ikke blir truet, skriver Justisdepartementet i en pressemelding tirsdag.

Saken handler om det planlagte salget av motorfabrikken Bergen Engines til det russiskkontrollerte selskapet TMH International, hvor de to oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev er blant eierne. De to skal ha tilknytninger til russiske myndigheter.

– Vi er kjent med at TMH Group har forbindelser til russisk myndigheter. Dette er en problemstilling som regjeringen har tatt på største alvor, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland under en redegjørelse i Stortinget tirsdag.

– Regjeringen har over tid jobbet for å få kartlagt alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines. I denne prosessen har EOS-tjenestens arbeid vært helt sentralt. Vi vurderer nå at vi har tilstrekkelig informasjon til å konkludere med at det er helt nødvendig å forhindre at selskapet blir solgt til et selskap som kontrolleres fra et land vi ikke har en sikkerhetssamarbeid med, sier Mæland i pressemeldingen.

Fire forhold

Justisdepartementet trekker frem fire forhold som har stått sentralt i regjeringens vurderinger:

  • At teknologien Bergen Engines besitter og motorene de produserer ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland, og det ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart vil være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
  • Selv om dette er produkter og teknologi som ikke er omfattet av eksportkontrollistene, har Russland hatt betydelige utfordringer med å få tilgang til disse siden de vestlige sanksjonene mot landet ble innført i 2014.
  • Det planlagte oppkjøpet ville kunne medført forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller våre restriktive tiltak mot Russland, for på en fordekt måte å få tilgang til kunnskap og teknologi av stor militær strategisk betydning for Russland.
  • Eksport av teknologien og motorene til Russland ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

– Samlet sett mener derfor regjeringen at nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet dersom eiendomsretten til Bergen Engines overføres fra Rolls-Royce til TMH. Det vil derfor bli fremmet et forslag til vedtak om å stanse salget i medhold av sikkerhetsloven § 2-5 for Kongen i statsråd fredag, 26. mars 2021, sier justis- og beredskapsminister Mæland i meldingen, som konstaterer at regjeringen har hatt en positiv dialog med britiskeide Rolls-Royce.

Sikkerhetsutfordringer

Et av forholdene som er nevnt ovenfor er altså at et salg ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland. Norges forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, mener at regjeringens muligheter til å gripe inn i slike situasjoner er med å på å bevare Norge som et trygt land.

– Jeg er opptatt av de sikkerhetsutfordringer utenlandske oppkjøp representerer. Denne saken viser at den nye sikkerhetsloven fungerer. Vi har verktøy til å håndtere denne type situasjoner slik at vi sammen kan bevare Norge som en trygg og selvstendig nasjon, sier han i pressemeldingen.

Mæland uttrykte også bekymring for hva et salg ville betydd for Norges sikkerhet da hun redegjorde for stansen av salget tirsdag.

– Et salg ville ha styrket russiske militære kapabiliteter på en måte som klart ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser, sa hun.

– Vår vurdering er at den teknologien Bergen Engines besitter og de motorene de produserer ville hatt stor militær og strategisk betydning for Russland, la hun til.

Kritiske

Flere politikere er kritiske til hvordan regjeringen har håndtert saken, blant dem Senterpartiets Emilie Enger Mehl.

Det vakte særlig oppsikt da Næringsdepartementet uttalte at de anså salget som en sak mellom to kommersielle aktører og noe departementet verken kunne eller burde blande seg inn i.

– Det er svært urovekkende å tenke på hva som kunne skjedd dersom saken ikke hadde blitt avslørt i mediene. Etter å ha bagatellisert nasjonal sikkerhet i flere uker, har Høyre nå iverksatt en snuoperasjon i 12. time, konstaterer hun og får følge av Frp:

– At regjeringen har brukt fire måneder på vurderingen, er et faresignal, mener Christian Tybring-Gjedde.

Også SV mener saken er preget av bortforklaringer.

– Nå må Stortinget få klarhet i det store bildet. Hvorfor var signalene fra regjeringen så motstridende? spør partileder Audun Lysbakken.

Skuffet

TMH International er svært skuffet over at regjeringen har satt foten ned for oppkjøpet av motorfabrikken Bergen Engines.

– Vi er skuffet over avgjørelsen til den norske regjeringen om å stanse salgsprosessen. Vi er spesielt bekymret for den usikkerheten dette skaper for fremtiden til fabrikken i Bergen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

TMH hevder på sin side at de gjennom hele oppkjøpsprosessen har vært åpne om selskapets eiere.

– Verken vi eller dagens eiere av Rolls-Royce fant noe i gjennomgangen av selskapet som skulle tilsi at salget ville være omfattet av den norske sikkerhetsloven, heter det i pressemeldingen.

TMH skal nå gå gjennom de forretningsmessige, finansielle og juridiske konsekvensene av regjeringens beslutning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.