De fem bankene UBS, HSBC, Citigroup, Credit Suisse og Morgan Chase eier 35 prosent av aksjene i Nussir, som har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å starte en kobbergruve på fjellet Nussir mellom Alta og Hammerfest. Selskapet mener den omstridte gruvedriften kan gi en omsetning på opp mot én milliard kroner i året.