I Barcarena like utenfor Belem i Brasil ligger Hydros to store anlegg, smelteverket Albras og aluminaprodusenten Alunorte. Tilsammen har Hydro flere ansatte her, direkte og indirekte, enn det de har i hele Norge.

Gnisninger

Det har lenge vært gnisninger mellom bedrift og lokalsamfunn. Før helgen aksjonerte 60 beboerforeninger mot Hydro ved å sperre veiene fysisk rundt bedriften. Det ble brukt brennende dekk og trær under aksjonene. Barcarena ligger i Amazonasbassenget, derfor ble også vannveiene inn mot anleggene avsperret av båter.

Hydros deponi for rødt slam i Barcarena vokser med rundt 10 millioner tonn årlig. Nå vil selskapet bygge nytt. Bildet er tatt noen år tilbake.
Hydros deponi for rødt slam i Barcarena vokser med rundt 10 millioner tonn årlig. Nå vil selskapet bygge nytt. Bildet er tatt noen år tilbake. (Foto: Roar Nerdal)

Innbyggerne krever kompensasjon for miljøskader. Blant annet hevder de at drikkevannet er så fylt opp med metaller at det er et helseproblem.

Det er produksjonen av alumina de mener er helseskadelig. For hvert kilo aluminium som smeltes i Norge, blir fire kilo med avfallsstoffet rødt slam lagret i Barcarena. Dette deponiet dekker et enormt område, og er allerede det høyeste punktet i kommunen. Når det er tørke, opplever innbyggerne store røde støvskyer. Det var også et stort utslipp herfra i 2009, før Hydro tok over som majoritetseier. Da ble Alunorte idømt en bot på rundt 30 millioner kroner. En bot som ennå behandles i rettssystemet i Brasil.

Nå bygger Hydro et nytt deponi for lagring av rødt slam.

Flere aksjoner

Fra august og utover har det vært flere aksjoner mot Hydro der man har forsøkt å sperre av adkomsten til fabrikkanleggene. Dette var hovedsaklig aksjoner fordi Hydro brukte innleid hjelp og ikke benyttet lokal arbeidskraft. Barcarena er en av de største industri-poolene i Brasil, men har stor lokal arbeidsledighet. Store deler av arbeidskraften er hentet utenfor lokalsamfunnet. Derfor viser undersøkelser at mange lokalt mener de bare får ulempene ved industrien, ikke fordelene.

En undersøkelse utført av Prio i sommer fastslo for eksempel at det det gjennom flere tiår var skapt en dyp konflikt mellom industrien i Barcarena, lokale myndigheter og sivilsamfunnet samt at lokalbefolkningen så lite fordeler med industrien tross høy økonomisk aktivitet.

Ikke direkte kontakt

Informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro ble orientert om situasjonen i går.

– Etter det vi forstår er protestene relatert til påstander om at Hydro bryter ulike miljømessige forpliktelser. Noen av disse påstandene er også kommet til uttrykk gjennom søksmål. De som protesterer har, etter det jeg kjenner til, ikke vært i direkte kontakt med Hydro og formålet med demonstrasjonen er dermed ikke formulert klart overfor oss, skriver Molland i en epost.

Han tilføyer at Hydro søker i Brasil, som i Norge, å drive i henhold til de lisenser og tillatelser som vi har for drift av våre anlegg. I tillegg har Hydro målsetninger om å redusere de negative virkningene av industridrift, gjennom å kontinuerlig utvikle og forbedre prosesser og ta i bruk ny teknologi, skriver Molland.

Liten tiltro

En av demonstrantene DN var i kontakt med uttrykker liten tillit til at Hydro vil være lydhøre for demonstrantenes krav.

– Hydro har aldri gjort noe for å løse denne konflikten, sier hun. Hun foretrekker å være anonym i frykt for represalier.

Aksjonen torsdag varte fra tidlig om morgenen til rundt 16.00 lokal tid. Da var det samlet store politistyrker rundt de forskjellige sperringene. Men etter samtaler mellom politi og aksjonister oppløste alt seg fredelig.

Lederen for fagforeningen ved Alunorte, Gilvandro Brigida, utelukker ikke at det vil komme nye aksjoner. Særlig i forbindelse med Hydros planer om et nytt anlegg i Barcarena. Brigida mener at Alunorte aldri har gått inn i en reell dialog med lokalsamfunnene rundt bedriften.

– Jeg sa fra til ledelsen i Hydro da jeg var i Oslo i februar. Mange måtte flytte fra sine hjem da fabrikkene ble grunnlagt. Det skjedde under diktaturtiden. I forbindelse med utvidelser og planer om en ny fabrikk, finner lokalfolket seg ikke i å ikke bli hørt, sier Brigida.(Vilkår)

Den nybygde garasjen rommer knapt bilen
Tore Johansen og de andre beboerne ble lovet større garasjer enn det som ble bygget. Nå får de knapt plass til bilen og saken har endt i retten.
01:30
Publisert: