Mellom juni og august var det en moderat nedgang i industriproduksjonen på 0,3 prosent sammenlignet med tremånedersperioden før, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra juli til august var det imidlertid et kraftig fall på 5,7 prosent, som er mer enn ventet.

Det er særlig næringsmiddelindustrien som bidro til nedgangen, i tillegg til bygging av skip og oljeplattformer. Grunnen bak nedgangen i næringsmiddelindustrien er redusert produksjon innenfor foredling og konservering av fisk.

Noe av nedgangen i august kan også knyttet til større ferieavvikling i august i år enn de tidligere årene, ifølge SSB.

– Det her er bare tilfeldig støy i tallene. Det var en ganske sterk juli og så kom det ned igjen mer enn ventet. Hvis man ser på trenden så er dette en tilfeldighet tror jeg. Det var faktisk litt sånn i fjor og, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Han tror industriproduksjonen har snudd til det positive.

Kalenderjusterte tall fra SSB viser at norsk industriproduksjon økte med 1,3 prosent fra juli 2016 til juli 2016. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til oppgangen med en vekst på 14,8 prosent. (Vilkår)

Her lærer kronprins Haakon prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus å surfe
Kronprinsfamilien på bølgejakt i surfeparadiset Hoddevik
01:58
Publisert: