Orkla-eier og styreleder Stein Erik Hagen har flagget at konsernet har finansielle muskler på 20 milliarder kroner til å gjennomføre oppkjøp etter salget av Sapa-aksjer.

Den norske konsumentgiganten overvåker nå en rekke oppkjøpskandidater.

Konsernsjef Peter A. Ruzicka forespeiler at det kan komme oppkjøp som gir tilgang til andre kanaler enn den tradisjonell dagligvarehandelen som sliter med lav vekst.

– Utviklingen innen dagligvare er svak over store deler av den vestlige verden, men vi har bra utvikling innen dagligvarer i Norge på linje med hvordan markedet totalt vokser. I dagligvarer ser vi en vekst på to prosent. Det er lavere enn vi ønsker, og derfor ser vi på andre kanaler som spesialbutikker, online og eksportprodukter som for eksempel Möllers tran, sier Ruzicka til DN

Sterkere

Orkla har de siste årene styrket sin posisjon som merkevareleverandør til dagligvarebutikkene og har tatt ut en effektiviseringsgevinst. Nå jakter konsernet ekspansjonsmuligheter i kanaler med høyere vekst, deriblant apoteker og aktører som har styrke på direktesalg gjennom netthandel.

– Betyr det at Orkla vil gjøre mer utradisjonelle oppkjøp?

– I det siste har vi gjort flere utradisjonelle oppkjøp som P20 solkrem og Gymgrossisten som primært driver onlinesalg. Vi ønsker å ta disse sterke merkevarene inn i vanlige kanaler. I tillegg har vi gjort oppkjøp innen matingredienser og er blitt store på ingredienser til iskrem.

– Hva er ditt drømmeoppkjøp?

– Det vil jeg ikke si.

Kampen mot kjedene

I Norge har Orkla de siste årene fått smake på konkurransen fra dagligvarekjedenes egne merkevarer. For å møte denne utviklingen har store leverandører som Orkla og Nortura i større grad åpnet for kjedenes egne merkevarer gjennom leieproduksjon på oppdrag fra kjedene. Nå registrerer Ruzicka at kjedenes egne merkevarer mister terreng.

– I Europa ser vi at egne merkevarer er på vei nedover for første gang på flere tiår med en nedgang fra 31,5 prosent til 30 prosent. I Norge har kjedenes egne merkevarer en andel på 16–17 prosent.

Berg og dalbane

Resultatet for fjerde kvartal var bedre enn analytikerne forventet, og aksjen steg over fem prosent på børsen utover torsdagen.

Børsoppturen gjør at mye av fallet på børsen etter jul er opphevet.

Orkla-aksjen er vanligvis ansett som en sikkert kort og en trygg havn i turbulente perioder, men i de siste månedene har aksjen kjørt berg-og-dal-bane på børsen.

– Jeg vil si at utviklingen var nesten uforståelig, med først en kraftig vekst og så kraftig ned før resten av markedet falt, sier Ruzicka.

Han har følgende forklaring på de store svingningene:

– Den ene årsaken kan være at noen har tatt en gevinst. Mange har fått med seg en god avkastning og går inn i andre investeringer. Det kan også være en sektorrotasjon. Det er ikke nødvendigvis vi som er ute, men det kan være at investorer ser mer potensial i andre bransjer som råvarer og oljeservice. I usikre tider blir vi ansett som ikke-syklisk og en trygg havn.

Vil ikke skru opp utbyttet

Konsernet går inn for et utbytte på 2,60 kroner aksjen for 2017. Dette kommer på toppen av det ekstraordinære utbyttet på fem kroner aksjen i etterkant av aksjesalget i Sapa.

Orkla-sjefen vil ikke love økte utbytter til tross for at konsernet har lagt bak seg en større restrukturering med et 30-talls nedleggelser og god resultatutvikling,

– Vi har i flere år hatt en høy utbytteprosent på 75 prosent av resultatet. Den har ligget stabilt på 2,50 før vi i fjor økte til 2,60 i tillegg til ekstraordinært utbytte. Vi skal ha et stabilt jevnt utbytte, og vi har aldri redusert det selv under finanskrisen, sier Ruzicka.(Vilkår)

– Vi jobber med å redusere etterspørselen
Den illegale markedet for handel med truede plante- og dyrearter omsetter for milliarder. På et hemmelig sted i Trondheim ender noe av det opp som er forsøkt ulovlig innført til Norge.
04:56
Publisert: