– Jeg er glad det er tatt en avgjørelse, men skuffet over utfallet. Dette var ikke det vi ønsket, sier administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske Spitsbergen Grubekompani til DN.

Regjeringen foreslår nå å avvikle driften i kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard, størstedelen av den tradisjonsrike gruvebedriften Store Norskes virksomhet. Igjen står Gruve 7, der antall skift er økt til to og driften spås ti års levetid. Heller ikke den gruven antas å være lønnsom på sikt.

Produksjonen i Svea og Lunckefjell ble midlertidig stanset i fjor fordi det ikke var økonomisk grunnlag for videre drift, og årets statsbudsjett ble spådd å spille en avgjørende rolle for gruvedriftens fremtid.

Tidligere i sommer skrev DN at den midlertidige stansen i Svea og Lunckefjell reduserte Store Norskes underskudd med 600 millioner kroner. Da hadde de fått tilført 144 millioner kroner i egenkapital for å gjennomføre driftshvile av de to gruvene.

Trenger en mrd.

Nå ser det ut til at stansen blir permanent.

I torsdagens statsbudsjett fremgår det at en oppstart av de to gruvene kan kreve så mye som 1,05 milliarder kroner i ny kapital og at det i realiteten er få alternative finansieringskilder til staten. Regjeringen går derfor inn for å legge ned de to gruvene.

«Dersom kullprisen i en toårsperiode faller ned på laveste observerte 12 måneders gjennomsnitt de siste årene, vil nåverdien for prosjektet bli negativ med 584 mill. til 774 mill. kroner. Kapitalbehovet fra eier vil være inntil om lag 1053 millioner kroner. Også i dette scenarioet vil investeringen i praksis gå tapt», skriver regjeringen i statsbudsjettet.

– I juni ga vi uttrykk for at vi ønsket å ta opp igjen arbeidet, men nå har eierne kommet frem til en annen avgjørelse. Det må vi forholde oss til, sier Ravlo.

Rydder opp

Nå skal det ryddes opp etter mange år med kullgruvedrift på Svalbard. Totalt ventes opprydningsarbeidet å koste 700 millioner kroner, og regjeringen tar sikte på at det er Store Norske selv som skal stå som byggherre for dette.

For neste år er det bevilget 141 millioner kroner til dette, og regjeringen mener det er nødvendig å få på plass maskiner og utstyr i Longyearbyen på Svalbard i slutten av mars neste år – for å starte opprydningen neste sommer.

–En æra er over

I starten av måneden valgte Ravlo å slutte i jobben, men hun avviser at det henger sammen med den foreslåtte avviklingen.

– Nei, jeg fikk ingen signaler før i dag. Jobbyttet skjer fordi arbeidet er nærmere hjemmebane og en fin mulighet etter tre år her oppe, sier direktøren, som formelt står i jobben ut mars.

Styreleder Annette Malm Justad i Store Norske Spitsbergen Kulkompani as sier at det bestandig er «eiers privilegium å fatte slike vedtak».

–Er dette slutten for Store Norske?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det. Det er i alle fall en æra som er over. Vi skal fortsatt drive gruve 7, men det ikke tvil om at det er en gruve med en betydelig mindre økonomisk oppside, sier Justad.

Næringsminister Monica Mæland (H) mener avvikling er rett løsning.

– Markedsutsiktene for kull er fortsatt krevende. Det er ikke mulig å starte driften igjen uten å tilføre svært mye penger fra staten, med stor risiko for tap. Vi har også lagt vekt på at videre driftshvile ikke er aktuelt. Det er selskapet også tydelig på selv, sier næringsministeren i en uttalelse.

Får ikke utvide

Gruvedriften har vært en sentral del av den norske tilstedeværelsen på Svalbard, som formelt er under norsk suverenitet etter Svalbardtraktaten. Det er den norske Sysselmannen som administrerer Svalbard. Regjeringen justerer nå målsetningen for Store Norske-konsernet slik at hovedvirksomheten skal være Gruve 7, og vil vurdere nærmere fremtidig utvikling av boligvirksomheten som ligger i konsernet.

«Slik departementet ser det, foreligger det ikke tungtveiende grunner til at Store Norske-konsernet skal få en bredere virkemiddelrolle for å bidra til videre utvikling på Svalbard. Det er departementets vurdering at andre aktører ivaretar dette på en mer hensiktsmessig måte. Regjeringen vil også vise til det økte mangfoldet i næringslivet i Longyearbyen og at SNSKs rolle for Longyearbyen-samfunnet ikke er av like stor betydning som tidligere», skriver regjeringen.

Det legges dermed opp til videreføring av logistikk- og turistvirksomhet, "dersom det kan gjøres på forrretningsmessig grunnlag", mens aktiviteten ut over gruvedriften ikke utvides.

– Det vil være stor aktivitet i Svea og Lunckefjell i oppryddingsperioden, noe som vil gi Longyearbyen-samfunnet ytterligere tid til omstilling, bemerker næringsminister Monica Mæland.(Vilkår)

– Så fort jeg setter meg på sykkelen blir jeg lykkelig
00:00
Publisert: