Kort tid etter møtet med de parlamentariske lederne på Stortinget mandag, gikk flere regjeringsmedlemmer rett inn i et møte med NHO og LO – med høye strømpriser, forsyningssikkerhet og eventuelle tiltak for bedriftene som tema.

I etterkant av møtet fortalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om en mulig ny ordning som inntreffer hvis vannstanden i norske vannmagasiner blir for lav.

– Om nødvendig skal det utvikles en ordning som gjør at hvis vannkraften synker under et visst nivå, så blir det stopp i eksporten for å trygge at vi har vannkraftressursene slik de skal være, sa Gahr Støre.

Tenker seg om

Og der de parlamentariske lederne etterlyste en regjering som kom raskere på banen med tiltak for å avhjelpe bedrifter med dagens høye strømpriser, pekte Gahr Støre på at en eventuell strømstøtte vil få langt større innvirkninger enn hva strømstøtten til husholdninger har.

– Det går veldig bra i norsk økonomi akkurat nå, med lav ledighet og høy aktivitet. Det er viktig å ikke ødelegge det, vi skal ikke gjøre noe nå som skyver på renten eller avbryter den aktiviteten vi ser nå, sa Gahr Støre før han la til:

– Dette krever stor grad av gjennomtenkthet, derfor tar vi den tiden som er nødvendig for å lage gode tiltak.

Ingen «gratis lunsj»

Han peker på at statsbudsjettet, som blir tatt opp i oktober, er et «samlingspunkt» og en god anledning til å se på helheten i norsk økonomi.

– Til syvende og sist er det regjeringens ansvar å lage et opplegg som går i hop, som betaler regningen, for det er ikke noe som heter «gratis lunsj» her heller. Vi må lage et ansvarlig opplegg som ikke legger ytterligere press på renten eller fører til andre utfordringer, fremholdt finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Peggy Hessen Følsvik, leder i LO, pekte i etterkant av møtet på at man må unngå å gjøre samme feil som med koronastøtteordningene.

– Vi er selvsagt opptatt av å stille opp der vi ser arbeidsplasser står i fare, men vi er samtidig veldig opptatt av at vi lærer av de tiltakene vi iverksatte under koronakrisen. Da var vi tvungne til å gjøre dette veldig raskt, som vi også har sett de uheldige konsekvensene av, sier Peggy Hessen Følsvik, leder i LO.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte pressen etter et møte mellom regjeringen, NHO og LO om kraftsituasjonen.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte pressen etter et møte mellom regjeringen, NHO og LO om kraftsituasjonen. (Foto: Elin Høyland)

– Vi skal finne ordninger, men de må være målrettede og ikke la seg utnytte, sier hun.

Enøk-tiltak og kraftutbygging

NHO-sjef Ole Erik Almlid trakk på sin side frem et langsiktig behov for økt produksjon av kraft.

– Vi må få fart på vindkraft på land, raskest mulig bygge ut havvind, og vi må ha mer kraftutbygging basert på vann. Samtidig må vi redusere etterspørselen etter kraft gjennom gode effektivisering, sa han.

– Og på kort sikt skal vi utarbeide en strømstøtteordning for bedriftene.

Støre var av samme oppfatning som Almlid, og pekte på at dagens situasjon med høye strømpriser og knapphet på energi i Europa vil vedvare.

– Vi må ha to hensyn med oss: energieffektivisering og energiøkonomisering, i både husholdninger og i næringslivet. Alle ordninger vi vurderer må stimulere det.

– Det andre er at vi må ha mer kraft. Arbeidet med å få dette kan skje fortere enn man hadde tenkt. Vindkraft på land, bedre utnyttelse av vannkraft, solkraft og havvind må gå frem med uforminsket styrke.

Møtes om et par uker

Etter dagens møte mellom regjeringen, LO og NHO, skal fagfolk i departementer samt de to sistnevnte jobbe med nettopp hvordan en eventuell strømstøtte til bedriftene skal innrettes.

– Og om et par uker vil vi møtes for å oppsummere og se hvor vi står, sa Gahr Støre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.