– Dette er min monsterbaby.

Suni Aranda står i et av laboratoriene på Kjeller i Akershus og viser frem miniglass med små partikler av råstoffet til aluminium. Innholdet i glasset er basert på anortositt fra Gudvangen i Sogn, en bergart som finnes i kolossale mengder, også her til lands.