I torsdagens forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å avvikle driften av kullgruvene Svea og Lunckefjell på Svalbard. En oppstart av de to gruvene kan kreve så mye som 1,05 milliarder kroner i ny kapital, og selv da er lønnsomheten tvilsom. Regjeringen går derfor inn for å legge ned de to gruvene. Dét er begynnelsen på slutten for helstatlige Store Norske Spitsbergen Kulkompanis eventyr på Svalbard. Nå gjenstår bare driften i Gruve 7, der doble skift ventes å fortsette de neste ti årene. Deretter er det slutt.

«Gal avgjørelse»

Regjeringens beslutning faller i dårlig jord hos familiebedriften Leonhard Nilsen & Sønner (LNS), som er største entreprenør på Svalbard og for Store Norskes gruver.

– Disse første nedleggelsene påvirker ikke oss i det hele tatt. Vi er mest involvert i Gruve 7, som fortsatt skal drives en stund til. Likevel er det forferdelig å legge ned kullgruvene, som leverer et ettertraktet produkt i industrien. Jeg mener det er en gal avgjørelse, sier Frode Nilsen til DN. Han er administrerende direktør i familieselskapet LNS, som i en årrekke har stått sentralt i utviklingen av Svalbard og gruvevirksomheten der.

Frode Nilsen, administrerende direktør i LNS, er uenig med regjeringens planer for kullgruvene på Svalbard.
Frode Nilsen, administrerende direktør i LNS, er uenig med regjeringens planer for kullgruvene på Svalbard. (Foto: Marius Fiskum)

På tampen av kullgruvenes levetid er det imidlertid fortsatt noen muligheter for entreprenøren. Nå skal det ryddes opp i gruvene, et arbeid som antas å ta om lag tre år til en pris på 700 millioner kroner. Arbeidet kan starte allerede neste sommer.

– Det er et arbeid vi kunne tenke oss å ta del i, ja, sier Nilsen.

«En æra er over»

Nyss avgått administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske synes avviklingen er trist.

– Jeg er glad det er tatt en avgjørelse, men skuffet over utfallet. Dette var ikke det vi ønsket, sier hun, som avviser at hennes avgang er knyttet til den foreslåtte avviklingen.

Produksjonen i Svea og Lunckefjell ble midlertidig stanset i fjor.

– I juni ga vi uttrykk for at vi ønsket å ta opp igjen arbeidet, men nå har eierne kommet frem til en annen avgjørelse. Det må vi forholde oss til, sier hun.

Store Norske-styreleder Annette Malm Justad konstaterer at beslutningen er «eiers privilegium».

– Er dette slutten for Store Norske?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til det. Det er i alle fall en æra som er over. Vi skal fortsatt drive Gruve 7, men det ikke tvil om at det er en gruve med en betydelig mindre økonomisk oppside, sier Justad.

Næringsminister Monica Mæland (H) mener avvikling er rett løsning.

– Markedsutsiktene for kull er fortsatt krevende. Det er ikke mulig å starte driften igjen uten å tilføre svært mye penger fra staten, med stor risiko for tap. Vi har også lagt vekt på at videre driftshvile ikke er aktuelt. Det er selskapet også tydelig på selv, sier næringsministeren i en uttalelse.

Får ikke utvide

Gruvedriften har vært en sentral del av den norske tilstedeværelsen på Svalbard, og Store Norske har nærmest bygget opp Svalbard og samfunnet der.

Regjeringen gjør det torsdag klart at det ikke vil være rom for å utvikle ny virksomhet i selskapet når kulldriften nå er på vei ut.

«Slik departementet ser det, foreligger det ikke tungtveiende grunner til at Store Norske-konsernet skal få en bredere virkemiddelrolle for å bidra til videre utvikling på Svalbard», heter det i statsbudsjettet.(Vilkår)

Dette er statsbudsjettet 2018
DNs kommentator Bård Bjerkjolt oppsummerer noe av det som har vekket størst oppmerksomhet etter budsjettfremleggelsen.
01:56
Publisert: