Torsdag forrige uke kastet Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg seg på flyet til Brasil for å ta styringen over den voksende krisen ved selskapets gigantiske anlegg Alunorte der Hydro er pålagt å halvere produksjonen.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri, og også Hydros største anlegg.

Brandtzæg besøkte Alunorte på lørdag og er nå i hovedstaden Brasília for å snakke med myndighetene for å løse situasjonen.

– Vi har innfridd kravene som opprinnelig ble satt, og har fortsatt ikke fått tillatelse til å starte opp igjen, og vi vet per i dag ikke hva som vil gi oss tillatelse til å starte opp igjen, sier Hydros informasjonssjef Halvor Molland til DN.

–I pålegget vi ble gitt var det ikke klart beskrevet hva som skulle til for å åpne anlegget igjen, sier han.

Bytter ut områdesjefen

Tidlig mandag morgen skriver Hydro i en melding at Brandtzæg nå midlertidig bytter ut områdesjef for bauksitt og alumina Silvio Porto med Hydros finansdirektør Eivind Kallevik med umiddelbar virkning.

Porto kommer til å lede et prosjekt for å styrke robustheten til et vannbehandlingsanlegg i Alunorte for å bistå lokalsamfunnene i Barcarena.

– Den utfordrende situasjonen ved Alunorte krever dedikert fokus og organisering utover operasjonell kompetanse og evner. Jeg er takknemlig for at Kallevik er villig til å ta på seg dette betydelige ansvaret, og at Silvio Porto vil lede det viktige prosjektet som er lansert for å ytterligere styrke Alunortes miljømessige robusthet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro i meldingen.

Silvio Porto.
Silvio Porto. (Foto: Øyvind Breivik)

Kallevik har tidligere vært finansfinansdirektør for forretningsområdet bauxitt og alumina i Brasil i to år før han tok stilling som finansdirektør i Hydro i 2013.

– Hvorfor velger man å bytte ut en mann som har kjennskap til anlegget med Kallevik som ikke har vært der fast siden 2013?

– Som Brandtzæg sier så skal det gjøres nærmere undersøkelser og evaluering av anlegg og robustheten på det, og der er det ingen bedre enn Silvio. Når han gjør den jobben er det Kallevik som er den beste til å lede forretningsområdet. Nå er det en ekstraordinær situasjon og man har nye behov og derfor har Brandtzæg bestemt å gjøre dette, og det understreker alvoret i situasjonen, sier Molland.

Han kommer til å fortsette i stillingen som finansdirektør i Hydro.

Hyrer konsulentselskap

Hydro skriver også at de kommer til å engasjere et internasjonalt anerkjent miljøkonsulentselskap til å utføre en uavhengig gjennomgang av Alunorte.

En egen «hurtigarbeidende ekspertgruppe» er også på vei til Brasil, som på direkte oppdrag fra Brandtzæg skal gjøre egne analyser og prøver.

Dette er saken

Sjefsbyttet kommer etter flere uker med problemer for Hydro i Brasil. Etter et kraftig regnskyll i midten av februar ble det flom og store ødeleggelser i området rundt Hydros Alunorte-anlegg nordøst i Brasil. Siden ble det rapportert om forurenset drikkevann, og 400 familier skal være berørt.

Hydro sier det ikke er funnet bevis for at det er lekkasjer fra deres såkalte rødslamdeponier som har forurenset vannet, men reaksjonene mot Hydro har imidlertid vært kraftige:

  • Hydro har fått 50 millioner kroner i bøter, og risikerer dagbøter om det ikke tilfredsstiller myndighetenes krav.
  • En lokal domstol har pålagt Hydro å halvere produksjonen ved Alunorte-anlegget.
  • Hydro må også stanse bruken av det ene av to rødslamdeponier, det nyeste. En ny godkjennelse må på plass før det kan gjenåpnes.
  • Den brasilianske miljøvernministeren har oppfordret miljødirektoratet Ibama til å kreve at virksomheten ved Alunorte innstilles.
  • De lokale miljømyndighetene har også krevet stengning av et deponi ved en bauksittgruve 25 mil fra Alunorte.
  • Nasjonalforsamlingen har nedsatt en kommisjon for å granske Alunorte-situasjonen, ifølge Hydro.

Kan tape 11 mill. om dagen

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities sa til DN forrige uke at han tror Hydro kan klare seg noen uker før de må ut å kjøpe alumina på markedet til sine primære aluminiumsproduksjon. Hydro har også leveringsforpliktelser til andre selskaper – og kan risikere at det må handle inn alumina i markedet til høyere priser for å sikre leveransene til sine egne aluminiums-konkurrenter.

– Vi estimerer at de taper cirka 11 millioner kroner per dag eller cirka én milliard kroner per kvartal i det korte bildet, sa han.

– Det er verdens største aluminaprodusent, så det vil gjøre noe med markedssituasjonen også. Det er masse usikkerhet, så det blir ganske store utslag på inntjeningen, sa Sivertsen. (Vilkår)

Innsetter «keiser Xi»
Den kinesiske folkekongressen samles mandag. Partiledelsen innvilger seg mer makt.
01:05
Publisert: