Fredag formiddag offentliggjorde Norske Skog at oppkjøpsfondet Oceanwood er blitt deres nye eier etter en lang auksjon med flere interesserte parter. Prisen blir 235 millioner euro, tilsvarende 2,3 milliarder kroner.

– Dette har vært en ekstremt kompleks prosess med mange parter involvert. Selskapet har hatt en komplisert finansiell struktur og derfor ble det en langdryg auksjonsprosess også, sier investeringsdirektør i Oceanwood, John Chiang.

«Bedre utgangspunkt»

Chiang avslører at de startet prosessen for over et år siden, og at dette har pågått lengre enn man skulle tro.

– Tross konkursen, mener vi dette gir et bedre utgangspunkt for å gå videre, sier Chiang.

Prisen på 235 millioner euro medfører at mange av dem som har lånt penger til Norske Skog ikke får dem tilbake. Det er bare nok penger til å dekke anslagsvis 69 prosent av det sikrede obligasjonslånet på 290 millioner. Dette er långiverne som kom inn da Norske Skog restrukturerte gjelden forrige gang, og eierne i dette lånet fikk pant i papirfabrikkene for sine krav. De har siden stått først i kreditorkøen.

Investor Jens Ulltveit-Moe tapte slaget om Norske Skog: – Jeg ønsker dem alt godt

De andre gruppene av långivere får trolig ikke igjen lånene på 159 millioner euro og 61 millioner dollar som de har gitt til papirprodusenten.

Nå vil de investere og utvide

Etter at ledelsen i Norske Skog har hatt kreditorene hengende over seg de siste årene, har pipen nå fått en annen lyd.

– Vi snakker om investeringer, sier styreleder Svend Ombudstvedt, som selv ga seg som Norske Skog-sjefen mens selskapet fortsatt kjempet for å få de ulike kreditorene og aksjonærene med på en løsning, for siden å stå i spissen for redningsaksjonen som nå har ført frem for Oceanwood.

Han mener de må utvikle andre produktområder, en utvikling som har vært holdt igjen på grunn av manglende kapital.

I tillegg vil de utvide virksomheten:

– Det er en mulighet for å gjøre Norske Skog større gjennom en europeisk konsolideringstransaksjon, sier konsernsjef Lars Sperre.

Vil beholde fabrikkene i Norge

I så fall kan det hende de vil finne andre løsninger for enkeltfabrikker, forklarer Sperre, selv om han er klar på at Norske Skog er solgt som et samlet konsern.

Ombudstvedt utdyper:

– Dersom det skjer en konsolidering, så er det naturlig at fabrikken i Australia ikke er en del av det. Det er den europeiske delen vi må gjøre større, understreker han.

Når det gjelder fabrikkene i Norge signaliserer begge at de ønsker å beholde dem i konsernet.

– Det er veldig få som kan drive de norske fabrikkene bedre enn Norske Skog. Nå har vi nye eiere som skal være med på å videreutvikle dette, sier Sperre.

Vil ikke love noe om fremtiden

Den nye eieren Oceanwood er en finansiell investor, og det er uklart hvor lenge fondet ønsker å sitte som eier av Norske Skog og dets papirfabrikker. Fondet holder derimot kortene tett til brystet når DN spør om hva som vil skje i fremtiden.

– Akkurat nå må overtagelsen bli fullført. Vi står bak dagens virksomhet, og slike spørsmål er opp til styret og ledelsen å vurdere fremover, sier Chiang i Oceanwood.

– Vil Norske Skog ha like mange fabrikker om et par års tid?

– Det kommer an på flere faktorer og hvordan industrien utvikler seg. Jeg tror det er vanskelig å si nå.

– Du kan ikke love at fabrikkene blir værende?

– Vi vil ta en aktiv rolle for å støtte styret, men de vil ta slike avgjørelser.

– Tror du de norske fabrikkene vil bli beholdt?

– Det er helt klart vårt syn i dag. Igjen handler det om hva som er riktige forretningsmuligheter fremover.(Vilkår)

Slik samler du bonuspoeng raskt
00:57
Publisert: