En gjenåpning av gruven forutsetter at Direktoratet for mineralforvaltning gir en driftskonsesjon til selskapet og at Orions investeringskomité gir en endelig tilslutning til prosjektet.

- Vi forventer at vi får en driftskonsesjon, men har respekt for at direktoratet trenger tid for å behandle søknaden. Konsekvensene av gruvedrift i Kirkenes er velkjente. Vi håper på å få den ganske snart, slik at den siste usikkerheten ved prosjektet fjernes, sier styreleder Peter Steiness Larsen i Sydvaranger as.

Det er investor Felix Tschudi som eier Sydvaranger as, etter å ha kjøpt konkursboet til det havarerte gruveselskapet i 2016.

– Nå som vi har funnet den rette samarbeidspartneren kan vi bruke alle krefter på å få på plass en drift som sikrer Sydvaranger som en stabil og langsiktig kilde til verdiskaping og helårsjobber for lokalsamfunnet i Sør-Varanger, sier investor Felix Tschudi i pressemelding.

Siden har selskapet jobbet for en gjenåpning av gruven. DN har vært i kontakt med eier Felix Tschudi, som henviser til styreleder Peter Steiness Larsen.

Inntil 400 arbeidsplasser

– En forutsetning for langsiktig stabil drift er at flere år med nødvendig gråbergsbrytning i Bjørnevatn må finansieres. Det kan nå gjennomføres, og vi ser på dette som helt avgjørende for at Sydvarangers verdifulle ressurser kan bli forvaltet best mulig til fordel for hele samfunnet i Sør-Varanger, sier Tschudi i meldingen.

«Dersom alt går som forventet blir det en gradvis og jevn opptrapping av driften fra sommeren 2019. Ved full produksjon vil Sydvaranger enten direkte eller indirekte ha rundt 400 ansatte», skriver selskapet.

– Vi snakker direkte og indirekte til sammen 400 arbeidsplasser. Dette er helårsstillinger. Målet vårt er å gi et tilbud også til ungdom i Kirkenes og lærlinger, noe vi gjorde tidligere. Dette skal være en fantastisk bedrift å komme inn i, sier Peter Steiness Larsen.

Orion har forpliktet seg til et lån på 20 millioner dollar før driftskonsesjonen er gitt.

Selskapet er ikke på nåværende tidspunkt inne på eiersiden.

– Det er klart at når vi går til neste steg og prosjektet skal fullfinansieres, vil det være naturlig at de kommer inn på eiersiden. Det vil vi også. Det er viktig for oss at vi er i samme båt, sier Larsen.

Felix Tschudi kontrollerer Sydvaranger as.
Felix Tschudi kontrollerer Sydvaranger as. (Foto: Rune Nilsen/Bodø Nu)

Skal være en langsiktig partner

Investeringsansvarlig Michael Barton i Orion sier i pressemeldingen at prosjektet har alle forutsetninger for å bli et vellykket gruveselskap.

– Vi støtter Sydvarangers ledelse og deres robuste plan for å utvikle gruven på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi har tro på at målene vil bli nådd gjennom god planlegging, hardt arbeid og ved å legge til rette for at Sydvarangers ressurser drives på best mulig måte. Vi gleder oss til å være en langsiktig partner etter oppstarten av driften neste år.

På spørsmål om hvordan selskapet skal klare å få lønnsomhet i prosjektet nå, kun få år etter at selskapet gikk konkurs i november 2015, svarer Larsen at man bygger videre på store investeringer som allerede er tatt.

– Sydvaranger har en kjempefordel ved at det baserer seg på store investeringer gjort tidligere, blant annet av staten, samt Northern Iron, som investerte mellom 250 og 300 millioner dollar.

Larsen sier at partene ikke har tatt noen beslutninger, men at en fullstendig finansiering trolig ligger «nord for 1,5 milliarder kroner».

– Vi må ta et stort løft for å sikre en langsiktig og konkurransedyktig drift. Det er en stor investering, men samtidig må man huske på at det er en helt annen prising på høykvalitetsmalm i dag enn i 2015, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.