Brasilianske domstoler er nå involvert i rekken av ordre til det norske selskapet tilknyttet Hydros aluminiumraffineri Alunorte, etter lokale miljømyndigheters konklusjon om forurensende utslipp.

Torsdag meldte selskapet at de har mottatt en kjennelse fra en brasiliansk domstol som bekreftet en tidligere ordre om å halvere produksjonen på anlegget, som er verdens største aluminiumsraffineri.

Men domstolen gikk også lengre: Hydro må nå stenge ned deponiet DRS2 – ifølge Hydro verdens mest moderne deponi-konstruksjon. Anlegget er så nytt at Hydro fortsatt jobber med å få i gang full drift av anlegget. Ifølge kjennelsen må deponiet nå stenges midlertidig, og kan ikke gjenopptas før en ny lisens er blitt utstedt.

– Hvilken betydning får dette for produksjonen av aluminium?

– Det er vi i ferd med å kartlegge. Det er ikke klart når stengningen må skje, og vi jobber med å finne ut av hvordan vi kan gjøre det på en måte som er trygg for de ansatte og for sikkerheten ved anlegget, sier informasjonsdirektør i Hydro Halvor Molland.

– Et alternativ er å bruke det gamle deponiet som var i ferd med å fases ut ettersom vi tok i bruk det nye. Men det nye deponiet er både miljømessig og teknisk bedre. Dette bruker et pressfilter som gjør reststoffene tørrere og tar ut mer vann og lut, som resirkuleres i prosessen.

Dette er det andre deponiet Hydro må stenge ned midlertidig. Mandag fikk selskapet også pålegg om å stenge ned ett av to deponier ved bauksittgruven Paragominas.

Snart i mål med halvering

Deponi-kravet kom dagen etter det dramatiske kravet om halvering av produksjonen ved aluminiumsraffineriet. Halveringen måtte skje innen torsdag 1. mars.

Molland sier til DN torsdag at selskapet er i ferd med å kutte produksjonen og anslår at de vil være i mål med produksjonskuttet i løpet av torsdag.

Bakgrunnen for rekken av pålegg overfor Hydro er som tidligere omtalt at forskningsinstituttet Evandro Chagas-Instituttet (IEC) har konkludert med t det har vært miljøutslipp fra Hydro i Brasil. Det er denne rapporten som har ført til miljømyndighetenes resolutte pålegg.

Ifølge instituttet er det målt store mengder mineraler langt over grenseverdiene og en pH-verdi på 10 i utslippet som har rammet boligområder nær Alunorte. Totalt skal flere enn 400 familier være berørt. Hydro benekter at utslippet kommer fra deres anlegg.

– Mange påstander

Forurensningen og spørsmålet om Hydros skyld har vært et hett tema i brasilianske medier og på sosiale medier de siste dagene. Flere medier rapporterer blant annet om rødt slam i gatene i området, i tillegg til at drikkevannet skal være forurenset.

– Det er mye informasjon og mange påstander i mange kanaler. Spesielt i sosiale medier er det mye informasjon som ikke er korrekt. Det er vanskelig å finne ut av hvor denne informasjonen kommer fra, sier Molland.

Som tidligere omtalt i DN mener Hydro at det ikke har vært utslipp ved Alunorte-anlegget. Han påpeker at den røde fargen i gatene kan komme fra det jernholdige jordsmonnet, som gir rødfarge ved kraftig regn.

– Den røde fargen trenger altså ikke være et resultat av utslipp, sier Molland. (Vilkår)