Bedre tømmerpriser, økt eksport og lav kronekurs sikrer skogeierne god avkastning. Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, sier flere forhold har bidratt til bedringen.

– Fuktige forhold i Baltikum i fjor førte til at de ikke fikk ut nok tømmer. Rundt ti millioner kubikkmeter uteble fra markedet. Det påvirket tømmerprisen i Norden, som steg med rundt 60 til 70 kroner kubikkmeteren i fjor til 300 kroner, sier Breivik.

Etter nedleggelsen av flere store norske treforedlingsprodusenter eksporteres mellom 30 og 40 prosent av norsk tømmer.

– Lav kronekurs bidrar positivt, sier Breivik.

«Var helt unikt»

Viken Skog, Norges største tømmerkjøper, gikk til drastiske skritt i fjor høst under forsøket på å redde kriserammede Norske Skog. Skogsamvirket garanterte medlemmene at de ikke ville lide ved levering av tømmer til Norske Skogs to norske fabrikker hvis produksjonen skulle bli innstilt.

– Hadde det ikke vært for Viken Skog, hadde ikke fabrikkene i Halden og i Skogn vært i drift. Vi doblet leveransevolumet til de to bedriftene. Vi tok et skikkelig ansvar. Det var helt unikt, sier Brevik.

Beredt på krise

En måned før Norske Skog meldte oppbud i en børsmelding den 19. desember, etablerte fem skogeierandelslag selskapet Norsk Skogkapital. Eierne Allskog, Mjøsen Skog, Viken Skog, Glommen Skog og AT Skog, omsetter for til sammen 4,5 milliarder og sår for 80 prosent av tømmerleveranse i landet.

Selskapets mål er blant annet å vurdere mulige investeringer for skogeierne og reise kapital for utvikling av eksisterende og etablering av ny industri.

– Norsk Skogkapital er opprettet for å få et organ som gjør at vi kan reagere raskt når det er nødvendig, sier Breivik.

– Er det nødvendig å legge inn bud på Norske Skog?

– Vi har ikke lagt inn bud. Det er viktig å få en avklaring rundt Norske Skog, og jeg håper det blir en industriell og ikke en finansiell løsning, ser Breivik.

«Ta av seg hatten»

Fjorårstallene viser at Viken Skog ikke har tjent så mye siden 2012.

– De tiltakene vi har satt i gang virket for fullt i fjor, sier Brevik.

I årsberetningen skriver han at 2017 skulle være forfiningens år, hvor resultatene av strategien skulle synliggjøres.

«Det er bare å ta seg av hatten for de gode driftsresultatene», skriver Breivik.

Viken Skog har forbedret driftsresultatet med 80 millioner kroner på to år.

– 2018 ser bra ut. Fiber blir brukt stadig mer av miljømessige årsaker. Hvis ingen uforutsette ting skjer i verden, så ser markedet bra ut.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide- Hva skal du med hodetelefoner til 15.000 kroner?
Klipsch Heritage er hodetelefoner som koster 15.000 kroner. Det er bare en tidel av hva like god lyd i et par høyttalere koster.
02:44
Publisert: