Kunstgjødselprodusenten Yara leverte et resultat før skatt på 870 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var dårligere enn forventet, og svakere enn i samme periode i fjor da selskapet leverte et resultat før skatt på 1,15 milliarder kroner.

– Resultatet er tynget av en del engangseffekter, men dersom man ser på det justerte driftsresultatet, var dette på nivå med forventningene, sier analytiker Jo Erlend Korsvold i SEB.

Nedstengningen av Pardies-fabrikken i Frankrike ga en negativ engangseffekt på 260 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg ble resultatet tynget av svakere dollarkurs

– Rapporten var bedre enn fryktet, sier analysesjef Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets.

Venter økt etterspørsel fra India

Stigende kullpriser i Kina presser marginene til de kinesiske kunstgjødselprodusentene ned.

– Dette tyder på at den prisøkningen vi har sett på urea kan forsvares og at prisene kan bli på dagens nivå eller stige videre, sier Westby.

Samtidig er etterspørsel etter gjødsel i India opp mens innenlands produksjon er ned.

– India må derfor øke importen av urea og det kan presse prisene videre. De pressede marginene for kinesiske produsenter betyr at India ikke kan forvente at Kina vil fylle volumet India trenger uten at prisene går opp, sier Westby

Yara trakk også frem marginpress som en årsak til det svake kvartalsresultatet.

– Våre finansielle resultater er svakere enn for et år siden på grunn av lavere marginer på råvaregjødsel, sa konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara torsdag.

I rute med kostnadskutt

I tredje kvartal realiserte selskapet 210 millioner dollar i årlig bedring i driftsresultatet gjennom sitt forbedringsprogram. Yara slår fast at kostnadskuttene ligger noe foran planen. Målet er minst 500 millioner dollar i årlig bedring i driftsresultat innen 2020.

– Resultatene fra forbedringsprogrammet overrasket positivt, og det ser ut til at det er dette aktørene i aksjemarkedet har valgt å fokusere på, sier analytiker Jo Erlend Korsvold i SEB.(Vilkår)

Forsiden med de tre løpende aksjemeglerne er ikonisk. Slik opplevde de historiens mest dramatiske dag på Oslo Børs
De ble selve bildet på børskrakket. Slik husker de den dramatiske dagen på Oslo Børs.
08:09
Publisert: