Saken oppdateres!

Selskapet, som er en av verdens største produsenter av gjødsel, solgte nemlig gjødselprodukter for 6,2 milliarder dollar i tredje kvartal.

Samme periode i fjor bød til sammenligning på 4,5 milliarder dollar i omsetning. På forhånd ventet analytikerne driftsinntekter på 5,3 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av Infront Finance.

Til tross for inntektsøkningen, har produksjonsvolumene av både ammoniakk og gjødsel falt sammenlignet med i fjor – noe de også har gjort tidligere i år. Inntektsøkningen kommer derfor i hovedsak grunnet økte marginer, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Markedsaktørene på Oslo Børs svarer på kvartalstallene med å sende aksjekursen opp rundt 6,5 prosent.

Aksjekursen nådde en foreløpig topp i starten av juni, og falt tilbake over tyve prosent innen utgangen av september. Siden da har aksjekursen steget nesten 14 prosent, og samlet i år var aksjen opp snaue syv prosent ved stengingskurs onsdag.

Halv milliard dollar i overskudd før skatt

Før skatt satt gjødselgiganten igjen med et overskudd på 533 millioner dollar, opp fra et underskudd på 50 millioner dollar før skatt i samme periode i fjor.

Dette betyr blant annet at selskapet foreslår et utbytte på 10 kroner aksjen, som samlet betyr en utbetaling på 2,5 milliarder kroner til aksjonærene. Yara-styret vurderer også ytterligere kontantutbetalinger gjennom blant annet tilbakekjøp av aksjer.

Tallene for tredje kvartal viser også trenden fra de to første kvartalene av 2022 ikke bare fortsetter, men tiltar. Uvanlig høye priser på viktige innsatsfaktorer, særlig gass, er blitt kompensert gjennom enda høyere gjødselpriser.

I første halvdel av 2022 hadde selskapet for eksempel et samlet overskudd før skatt på 1,1 milliarder dollar, i det som så langt har vært et hendelsesrikt år for Yara.

Produksjonskutt som følge av høye gasspriser

For det første har vedvarende høye gasspriser, med enkelte eksplosjonslignende pristopper, ført til at selskapet fortløpende har vurdert produksjonskutt. I slutten av august besluttet selskapet da også å kutte ammoniakk-produksjonen med 35 prosent.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det regner med å måtte betale 540 millioner dollar mer for gass i årets siste kvartal sammenlignet med i fjor, til tross for at selskapet i skrivende stund har stengt ned produksjon tilsvarende 1,7 millioner tonn ammoniakk og 900.000 tonn ferdigprodusert gjødsel.

Økonomisk og geopolitisk skvis

Tilbake i januar stanset Yara innkjøpene av kalium fra Belarus, «indirekte» som følge av sanksjonsregimet mot landet. Kalium er en viktig innsatsfaktor i gjødselproduksjon.

Det samme er fosfat, nitrogen og også naturgass, alle råvarer selskapet tradisjonelt har kjøpt store volumer av fra Russland.

Dermed sto selskapet midt i en betydelig økonomisk og geopolitisk skvis da Russland invaderte Ukraina. Til å begynne med ville ikke Yara trekke seg ut av Russland, selv ikke etter at Yaras kontor i Ukraina ble truffet av et missil, da russiske råvarer rett og slett var for viktige for gjødselproduksjonen. På det tidspunktet var ikke Yaras handelspartnere heller sanksjonerte.

Få dager senere stanset imidlertid Russland eksporten av råstoffene selv, blant annet som svar på sanksjonene mot russisk valuta og russiske banker. Kort tid etter der igjen bekreftet Yara at selskapet ville stanse alle innkjøp fra «leverandører knyttet til russisk sanksjonerte enheter og personer».

Samme uke skrudde selskapet ned produksjonen ved anlegg i Frankrike og Italia som følge av gasspriser som eksploderte få uker i forveien, men denne ble kort tid senere skrudd opp igjen.

– Mye mer alvorlig for verden

Sanksjonsregimet mot Russland og Belarus har dermed gjort at Yara har måttet vende blikket mot helt andre land og markeder for å skaffe til veie de samme råstoffene. Tilbake i mars ville ikke selskapet opplyse hvor stor del de russiske leverandørene utgjorde av Yaras råvaretilgang, men totalt kommer en fjerdedel av alt kalium, fosfat og nitrogen fra Russland.

På spørsmål om dette ville bety produksjonskutt for selskapet, svarte Holsether følgende:

– Dette er mye mer alvorlig for verden, enn for Yara. Vi er et globalt system og kan gjøre veldig mye for å optimalisere vår produksjon og tilpasse og bruke de tilgangene vi har både på materialer og fleksibilitet.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at råvaremangel ikke har hatt noen «materiell påvirkning» på selskapets produksjon.

– Det er ikke sikkert at Yara vil være i stand til å fortsette med dette i fremtiden, enten på grunn av kommersielt ikke-akseptable vilkår innen rimelig tid, og som konsekvens kan det bli reduksjon i volumene fra Yara, skriver selskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.