Fra januar til august i år har norske arbeidsgivere varslet om oppsigelse eller permittering av tilsammen 29.960 personer. Det er flere enn antallet som ble meldt inn for hele fjoråret, og antallet tikker oppover fra måned til måned, meldte Dagens Næringsliv onsdag.

- En systematisk bruk av ledig kompetanse til å utføre uløste oppgaver i samfunnet er den mest offensive og fremtidsrettede løsningen på den økonomiske nedturen i petroleums- og leverandørindustrien. Her har ikke regjeringen levert godt nok, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Tekna, som organiserer 69.000 teknologer og realister, foreslår nå 20 tiltak som tilsammen skal skape opptil 12.000 arbeidsplasser, de aller fleste i privat sektor.

Arbeidstakerorganisasjonen foreslår i en rapport et knippe hovedsatsinger, som i sum skal utgjøre investeringer på 8-10 milliarder kroner i neste års statsbudsjett samt en skattelette på seks milliarder kroner i selskapsskatt.

Fem hovedtiltak

Lyngsnes Randeberg peker på fem hovedtiltak, som Tekna mener gir raskest og best effekt:

  • Investeringer i nybygg
  • Samferdselsprosjekter på Sør- og Vestlandet
  • Teknologioverføringsprogram for olje- og gassektoren
  • Teknologi-milliard i statsbudsjettet
  • Klimatilpasning og innovasjon i kommunene

- Raskere bygging av vitenskapshus og laboratorier som på sikt vil bidra til økt kunnskapsutvikling og konkurransekraft vil også gi økt sysselsetting i byggeperioden, sier Tekna-presidenten.

Et bygg for innovasjon og forskning vil på lang sikt ha den effekten at det skaper arbeidsplasser, innovasjon og gründervirksomhet som følger i kjølvannet av forskning, påpeker Tekna. I tillegg foreslår rapporten at antall nye studentboliger økes til 3000 i året.

Vil bygge vei og tog

- Vi vet at bygg- og anleggsprosjekter raskt skaper sysselsetting der man allerede har unnagjort planleggingen av prosjektet. Da kan man få effekt på kort sikt. Infrastrukturprosjekter er det som raskest får hjulene igang igjen, sier Lyngsnes Randeberg.

- Olje- og gassnæringen rekrutterer bredt fra alle studieretninger, blant annet maskin- og byggfag. Denne kompetansen er relevant for mange bransjer og sektorer, eksempelvis samferdsel. Siden det blir mye ledig kapasitet i oljenæringen, er det logisk å tenke på samferdselsprosjekter på Vestlandet og Sørvestlandet, sier Lyngsnes Randeberg.

Tekna peker blant annet på flere veistrekninger i regionen som kan realiseres og utbedres, og foreslår også at det planlegges lyntog på strekningen Stavanger-Kristiansand-Oslo.

- Verdensledende kompetanse

Idag finnes det ikke en systematisk satsning på teknologi- og kompetanseoverføring mellom ulike bransjer i Norge, ifølge Tekna.

- Jo mer situasjonen i olje- og gassektoren har ballet på seg, jo viktigere er kompetanseoverføringen til andre bransjer, slik at vi får brukt den verdensledende kompetansen vi har, sier Lyngsnes Randeberg.

Tekna foreslår at det igangsettes pilotprosjekter på regional basis i Stavanger, Bergen og Kristiansand for å se om tiltakene virker.

I Teknas næringspolitiske rapport er det også et forslag om at regjeringen i statsbudsjettet for 2015 øker bevilgningen til viktige næringsrettede forsknings-, utviklings- og innovasjonsprogrammer med én milliard kroner.

- Teknologiutviklng er grunnlaget for fremtidig velferd. det er her vi får den store verdiskapningen i fremtiden, sier Lyngsnes Randeberg.

Tekna-presidenten peker på at kommunal sektor har et stort vedlikeholdsetterslep.

- Her er det mye flikking på gamle rør. Samtidig som vi vet at man har en kompetanseutfordring i offentlig sektor, er det behov for et grønt skifte. Og Norge har behov for klimatilpasning. Vi vet at været skal bli våtere og villere. Vi har behov for å oppgradere, derfor burde det gjøres på en grønn måte, som vil tåle de fremtidige klimapåkjenningene, sier Lyngsnes Randeberg.

- Legger til rette for arbeidsplasser

Finansminister Siv Jensen (Frp) hadde ikke onsdag anledning til å gå inn i rapportens enkeltdetaljer.

- Regjeringen er enig med Tekna i at investeringer i kunnskap, samferdsel og teknologi sammen med skattelette er viktig for å få til den omstillingen Norge står overfor i en situasjon der drahjelpen fra olje-sektoren ikke lenger er så sterk. Neste uke vil regjeringen presentere et budsjettforslag for 2016 som legger til rette for nye arbeidsplasser, større aktivitet og letter omstillingen, skriver Jensen i en kommentar formidlet av Finansdepartementets kommunikasjonsavdeling.

Les også
- Det har vært en ekstrem ingeniørmangel - og den er ikke tettet ennå
Rask vekst i varslede oppsigelser 
Lei av politikerprat 
Solberg vil hjelpe arbeidsløse ingeniører
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.